Liên kết website

Tên doanh nghiệp

Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • 1. Công ty TNHH My Fortuna

 • Địa chỉ: 37/M2 Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Số điện thoại: 04 3231 5666

 • Website: www.myfortuna.vn

 • GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0106918752

 • Ngày cấp: 29-07-2015

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 13-01-2016

 • GCN ĐK hoạt động BHĐC số: 067/QLCT-GCN

 • Ngày cấp: 01-02-2016

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 07-12-2016

 • Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Huy Khương

 • Chức vụ: Tổng giám đốc

 • Tình trạng doanh nghiệp: Chấm dứt hoạt động

 • Xem chi tiết

 • 2. Công ty Cổ Phần Truyền Thông Y Dược Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 23B, ngõ 81, phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Số điện thoại: 043 7868947

 • Email: truyenthongyduoc.net@gmail.com

 • GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0101656366

 • Ngày cấp: 10-05-2015

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 08-09-2015

 • GCN ĐK hoạt động BHĐC số: 066/QLCT-GCN

 • Ngày cấp: 26-01-2016

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 13-04-2017

 • Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thái Dương

 • Chức vụ: Giám đốc

 • Tình trạng doanh nghiệp: Đang hoạt động

 • Xem chi tiết

 • 3. Công ty Cố Phần Tập Đoàn Sản Xuất Thương Mại Quốc Tế Greenlife

 • Địa chỉ: Thôn Kim Tỉnh, xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

 • Số điện thoại: 0944217777

 • GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 4601258603

 • Ngày cấp: 24-09-2015

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 09-10-2015

 • GCN ĐK hoạt động BHĐC số: 064/QLCT-GCN

 • Ngày cấp: 16-12-2015

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 24-05-2017

 • Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Xuyến

 • Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Tình trạng doanh nghiệp: Đang hoạt động

 • Xem chi tiết

 • 4. Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Sen Việt Group

 • Địa chỉ: Số 7 ngõ 15, phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Số điện thoại: 0914859999

 • GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số: 0106943702

 • Ngày cấp: 19-08-2015

 • GCN ĐK hoạt động BHĐC số: 063/QLCT-GCN

 • Ngày cấp: 11-12-2015

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 15-04-2016

 • Đại diện theo pháp luật: Lương Quân Đoàn

 • Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị

 • Số điện thoại: 0914859999

 • Tình trạng doanh nghiệp: Đang hoạt động

 • Xem chi tiết

 • 5. Công ty TNHH Thương Mại Việt Nam Quốc Tế Mưa

 • Địa chỉ: Số 11, đường 26, Khu dân cư Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Số điện thoại: 08.37559555

 • Fax: 08.37559666

 • GCN ĐK hoạt động BHĐC số: 062/QLCT-GCN

 • Ngày cấp: 03-12-2015

 • Sửa đổi bổ sung ngày: 12-09-2016

 • Đại diện theo pháp luật: James Gia Co

 • Chức vụ: Giám đốc

 • Tình trạng doanh nghiệp: Đang hoạt động

 • Xem chi tiết