Thông tin hội thảo: Hội thảo: “Cạnh tranh lành mạnh trong ngành xây dựng - Kinh nghiệm của Nhật Bản”
Tên hội thảo Hội thảo: “Cạnh tranh lành mạnh trong ngành xây dựng - Kinh nghiệm của Nhật Bản”
Đơn vị tổ chức Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ công thương
Địa điểm Phòng họp 103
Thành phần
edf40wrjww2Events:EveParticipants
Bộ trưởng : Ông Vũ Huy Hoàng
Cục Trưởng :Ông Bạch Văn Mừng
Thời gian tổ chức 15h30 20-03-2013 17h30 17-03-2013
Tài liệu liên quan 17-03-20132_18_201310542935ba.pdf
DeSinhBCt_CD_K11_M496.pdf
Nội dung
edf40wrjww2Events:EveContent
Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ tăng cường thực thi pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức 03 hội thảo tuyên truyền về pháp luật cạnh tranh trong ngành xây dựng cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý 25/03/2013
Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ tăng cường thực thi pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức 03 hội thảo tuyên truyền về pháp luật cạnh tranh trong ngành xây dựng cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong lĩnh vực xây dựng tại 3 Miền (Bắc, Trung, Nam).
Ngày 19 tháng 12 năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh và hội thảo tại Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 3 năm 2013.
Tại Hà Nội, hội thảo “Cạnh tranh lành mạnh trong ngành xây dựng - Kinh nghiệm của Nhật Bản” sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2013 tại Khách sạn Sheraton – Số 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội.
Hội thảo có sự tham dự của Ông Trần Anh Sơn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Ông MUROOKA Naomichi - Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, Ông Osamu IGARASHI - Chuyên gia Ủy ban Thương mại Lành mạnh Nhật Bản (JFTC) cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp xây dựng và các cơ quan báo chí truyền thông.
Xin vui lòng đăng ký tham dự theo thông tin trong Giấy mời (file kèm theo).