Lãnh đạo cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương

  • Phó Cục trưởng
  • Ông Trịnh Anh Tuấn
  • Điện thoại:02422205009
  • Email:tuanta@moit.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách Phụ trách đơn vị