Thông tin tư vấn về đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng liên quan tới việc VTVcab đột ngột cắt hàng loạt kênh truyền hình  18-04-2018

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã nhận được nhiều thông tin phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng về việc Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) đột ngột cắt hàng loạt kênh truyền hình trả tiền mà không có thông báo trước cho người tiêu dùng.

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  13-04-2018

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và cách xây dựng nội dung phù hợp với pháp luật bảo vệ người tiêu dùng".

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng quyết định điều tra sơ bộ vụ việc Grab mua lại các hoạt động của Uber tại thị trường Việt Nam  13-04-2018

Sau khi làm việc với Công ty TNHH GrabTaxi Việt Nam, chiều ngày 12 tháng 04 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã tổ chức làm việc với đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Uber Việt Nam.

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước  10-04-2018

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Báo cáo đánh giá hiện trạng giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng xuyên biên giới tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam".

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu “Vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh đa nền tảng”  10-04-2018

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Vấn đề cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh đa nền tảng".

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực cạnh tranh (Tập trung kinh tế)  10-04-2018

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc về các quy định kiểm soát tập trung kinh tế để xây dựng hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định về tập trung kinh tế trong Luật cạnh tranh (sửa đổi) của Việt Nam".

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực cạnh tranh  10-04-2018

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ xây dựng hướng dẫn phân tích thị trường và đánh giá sức mạnh thị trường đáng kể trong các vụ việc cạnh tranh".

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày