Cảnh báo về hoạt động huy động vốn theo phương thức đa cấp của Dự án Hoàng Gia  08-11-2018

Hiện nay trên phương tiện Internet có đăng tải các nội dung giới thiệu một tổ chức/công ty có tên Dự án Hoàng Gia cung cấp giải pháp hỗ trợ tiêu dùng cho cộng đồng, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, đồng thời gia tăng thu nhập với rất nhiều tiện ích

Thông báo về việc thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp   08-11-2018

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Namtheo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp  08-11-2018

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế và Công ty TNHH Người lái xe mặt trời Việt Namtheo quy định tại Khoản 1 Điều 11 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thông báo về Chương trình Tọa đàm về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên Kênh VOV giao thông quốc gia  30-10-2018

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương phối hợp cùng Kênh VOV giao thông Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam và Công ty TNHH Amway Việt Nam dự kiến tổ chức buổi tọa đàm “Quy định mới về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp – cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp”

Thông báo về việc thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp  29-10-2018

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH World Việt Nam, Công ty TNHH Elken International Việt Nam, Công ty TNHH Total Swiss Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức Hội thảo phổ biến Luật Cạnh tranh, lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh  25-10-2018

Trong khuôn khổ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh, thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công Thương và hỗ trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG), Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAid), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã tổ chức Hội thảo phổ biến Luật Cạnh tranh và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.

Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh.  24-10-2018

Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và tài liệu liên quan phải được lấy ý kiến công khai. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày