Tình hình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong năm 2019  21-01-2020

Trong năm 2019, Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã ghi nhận có 9.295 cuộc gọi đến, trong đó các tổng đài viên của Cục đã tiếp nhận và trả lời 5.186 cuộc gọi, chiếm 55.79%.

Thông báo về chương trình Thu hồi sản phẩm ô tô Mitsubishi Triton của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam  21-01-2020

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (Công ty) về chương trình thu hồi sản phẩm ô tô Mitsubishi Triton do Công ty phân phối.

Thông báo về chương trình Thu hồi sản phẩm ô tô Mitsubishi Outlander Sport của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam  21-01-2020

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (Công ty) về chương trình thu hồi sản phẩm ô tô Mitsubishi Outlander Sport do Công ty phân phối

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH CNI Việt Nam.  09-01-2020

Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 310/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH CNI Việt Nam. Vừa qua, Công ty TNHH CNI Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BXD và Thông tư 28/2016/TT-BXD  03-01-2020

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”  30-12-2019

Năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tiến hành Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

Lễ khai trương “Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử”   20-12-2019

Sáng ngày 18/12/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Công thương đã tổ chức Lễ khai trương “Hệ thống quản lý và giải quyết phản ánh, khiếu nại, tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử” và Lễ ký cam kết “Nói không với hàng giả trong thương mại điện tử” đợt 2.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày