Thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp  17-09-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp đợt III tháng 9 năm 2019 tại Tp. Hà Nội, cụ thể như sau:

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  17-09-2019

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam.  17-09-2019

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 217/TB-CT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam. Vừa qua, Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Ủy ban Thương mại Lành mạnh Đài Loan (Trung Quốc) ban hành quyết định xử phạt năm (05) nhà cung cấp bê tông trộn sẵn đối với hành vi thỏa thuận ấn định giá   11-09-2019

Ngày 29 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Thương mại Lành mạnh Đài Loan (TFTC) đã ban hành quyết định xử phạt năm (05) nhà cung cấp bê tông trộn sẵn: Công ty Vật liệu xây dựng Goldsun và Tập đoàn Xi măng Đài Loan 20 triệu NT$; Công ty Bê tông trộn sẵn Ya Tung 11 triệu NT$; Tập đoàn Xi măng Universal 8 triệu NT$ và Công ty Bê tông Tian Cheng 1 triệu NT$, tổng cộng 60 triệu NT$, tương đương 2 triệu đô la Mỹ, đối với hành vi thỏa thuận ấn định giá.

Tình hình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng trong 8 tháng đầu năm 2019  06-09-2019

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT & BVNTD) – Bộ Công Thương tiếp tục tiếp nhận và giải quyết số lượng lớn các phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng.

Thông báo tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp. Hà Nội (Tháng 9 năm 2019)  04-09-2019

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Thông tư số 10/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP.

Thông báo về chương trình Thu hồi sản phẩm Phao Bơi Tròn Cho Bé của Công ty TNHH Decathlon  03-09-2019

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Decathlon (Công ty) về chương trình thu hồi sản phẩm phao bơi tròn cho bé do Công ty phân phối.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày