Mời tham dự Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh  13-03-2019

Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2018, kỳ họp thứ V, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Nhằm triển khai Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã được giao xây dựng Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh để trình Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính “Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”  11-03-2019

Thủ tục hành chính “Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung” thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã được triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Một số lưu ý về hoạt động của mô hình cho vay trực tuyến tại Việt Nam  24-01-2019

Thời gian gần đây, thị trường Việt Nam ghi nhận sự phát triển nhanh chóng và bùng phát của các mô hình cho vay trực tuyến, trong đó, có một số mô hình cho vay trên cơ sở kết hợp giữa công ty tư vấn và công ty dịch vụ cầm đồ.

Thông báo về Chương trình Thu hồi sản phẩm để sửa chữa và thay thế cơ cấu khóa cửa đối với xe ô tô Mitsubishi Outlander Sport  22-01-2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (Công ty MMV) về chương trình Thu hồi sản phẩm để sửa chữa, thay thế cơ cấu khóa cửa đối với xe một số sản phẩm ô tô Mitsubishi Outlander Sport.

Thông báo về Chương trình Thu hồi sản phẩm để sửa chữa và thay thế cơ cấu điều khiển cần gạt nước phía trước đối với xe ô tô Mitsubishi Outlander  22-01-2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (Công ty MMV) về chương trình Thu hồi sản phẩm để sửa chữa và thay thế cơ cấu điều khiển cần gạt nước phía trước đối với một số sản phẩm ô tô Mitsubishi Outlander.

Thông báo về chương trình Thu hồi sản phẩm để sửa chữa và thay thế mô tơ cần gạt nước phía trước đối với xe ô tô Mitsubishi Outlander  22-01-2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (Công ty MMV) về chương trình Thu hồi sản phẩm để sửa chữa và thay thế mô tơ gạt nước phía trước đối với một số sản phẩm ô tô Mitsubishi Outlander.

Kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt I - Ngày 29 tháng 12 năm 2018  17-01-2019

Căn cứ quyết định số 12/QĐ-CT ngày 16 tháng 1 năm 2019 về việc công nhận kết quả kiếm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp - Đợt I - Tổ chức thi ngày 29 tháng 12 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày