Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần truyền thông Y Dược Việt Nam.  27-03-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần truyền thông Y Dược Việt Nam

Tình hình đáp ứng các điều kiện hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp  21-03-2019

Ngày 12 tháng 03 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, các doanh nghiệp đang hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được cấp theo Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có thời hạn 09 tháng kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018 để đáp ứng các điều kiện tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt 2 tháng 3 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh  15-03-2019

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Mời tham dự Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh  13-03-2019

Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2018, kỳ họp thứ V, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Nhằm triển khai Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã được giao xây dựng Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh để trình Chính phủ.

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính “Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung”  11-03-2019

Thủ tục hành chính “Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung” thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã được triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Một số lưu ý về hoạt động của mô hình cho vay trực tuyến tại Việt Nam  24-01-2019

Thời gian gần đây, thị trường Việt Nam ghi nhận sự phát triển nhanh chóng và bùng phát của các mô hình cho vay trực tuyến, trong đó, có một số mô hình cho vay trên cơ sở kết hợp giữa công ty tư vấn và công ty dịch vụ cầm đồ.

Thông báo về Chương trình Thu hồi sản phẩm để sửa chữa và thay thế cơ cấu khóa cửa đối với xe ô tô Mitsubishi Outlander Sport  22-01-2019

Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (Công ty MMV) về chương trình Thu hồi sản phẩm để sửa chữa, thay thế cơ cấu khóa cửa đối với xe một số sản phẩm ô tô Mitsubishi Outlander Sport.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày