Thông báo về chương trình Thu hồi sản phẩm ô tô Mitsubishi Xpander của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam  23-10-2019

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã nhận được báo cáo của Công ty TNHH Ô tô Mitsubishi Việt Nam (Công ty) về chương trình thu hồi sản phẩm ô tô Mitsubishi Xpander do Công ty phân phối.

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần tập đoàn sản xuất thương mại quốc tế Greenlife.  23-10-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất thương mại quốc tế Greenlife như sau:

Mời tham dự Khóa tập huấn kỹ năng giải quyết khiếu nại người tiêu dùng và kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung  15-10-2019

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong các chính sách quan trọng của mỗi quốc gia nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững. Tại Việt Nam, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định các cơ quan (Bộ Công Thương, Sở Công Thương các địa phương), tổ chức liên quan (Hội Bảo vệ người tiêu dùng) từ cấp trung ương đến địa phương đều có trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông báo về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp   15-10-2019

Theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục gia hạn trước khi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực ít nhất 03 tháng.

Khuyến cáo người dân không tham gia hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép qua hệ thống greenleafgroup.cn  11-10-2019

Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận được phản ánh về một số tổ chức cá nhân thường xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu về nhiều loại sản phẩm từ hóa, mỹ phẩm và quần áo, phụ kiện… từ Trung Quốc mang tên Greenleaf (Lá xanh).

Thông tin về việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng  10-10-2019

Trong tháng 9 năm 2019, Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 đã tiếp nhận 654 cuộc gọi đến, trong đó, có 439 cuộc gọi được ghi nhận dưới dạng phản ánh, đề nghị của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Cục đã tiếp nhận 57 khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng.

Thông báo Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp. Hà Nội (Tháng 9 năm 2019)  09-10-2019

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành Quyết định số 131/QĐ-CT về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tại Tp.Hà Nội.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày