Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Quốc tế G10.  17-04-2019

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10.

Thông báo về việc thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đối với đào tạo viên của Công ty TNHH Amway Việt Nam  17-04-2019

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) tiếp nhận Hồ sơ thông báo thay đổi danh sách đào tạo viên của Công ty TNHH Amway Việt Nam số 01-TBTĐ/2019/AVN-BTC đề ngày 05 tháng 4 năm 2019.

Thông báo về đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Khang Lợi Thái  17-04-2019

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 463/TB-QLCT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Khang Lợi Thái. Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Công ty TNHH Khang Lợi Thái đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

Thông báo mời chào giá cạnh tranh  17-04-2019

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương dự kiến sẽ tổ chức Khóa đào tạo về kỹ năng thực thi pháp luật cạnh tranh tại Quảng Ninh từ ngày 07-10 tháng 8 năm 2019.

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu “Báo cáo đánh giá tác động việc thực thi các cam kết cạnh tranh trong CPTPP đối với công tác thực thi Luật Cạnh tranh 2018”  12-04-2019

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ.

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu “Báo cáo đề xuất phương án xây dựng mô hình Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia”  09-04-2019

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Báo cáo đề xuất phương án xây dựng môhình Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia".

Thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp  28-03-2019

Để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó bổ sung một số điều kiện đăng ký hoạt động:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày