Cục Quản lý Cạnh tranh và US FTC phối hợp tổ chức Hội thảo "Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng"  09-03-2007

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 31/10, tại Thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo “Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về cạnh tranh” do Cục Quản lý cạnh tranh và Uỷ ban Thương mại liên bang Hoa Kỳ (US FTC) phối hợp tổ chức. Đây là một hoạt động nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp tại Huế và các tỉnh lân cận.

Cục Quản lý Cạnh tranh tiếp nhận chức Chủ tịch Diễn đàn Tư vấn về Cạnh tranh của ASEAN (ACFC)  09-03-2007

edf40wrjww2News:News_Intro
Diễn đàn tư vấn cạnh tranh ASEAN (ASEAN Consultative Forum on Competition - ACFC) được thành lập vào năm 2004 tại Indonesia. Mục đích của Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho cơ quan cạnh tranh của các nước ASEAN trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quá trình thực thi luật và chính sách cạnh tranh, đồng thời giúp các nước trong khu vực xây dựng chính sách cạnh tranh và cơ quan cạnh tranh. Tại cuộc họp thường niên đầu tiên năm 2004, Thái Lan và Indonesia đã lần lượt được bầu làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Diễn dàn.

Thứ trưởng Phan Thế Ruệ dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc với các cơ quan cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Châu Âu và Pháp   09-03-2007

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ ngày 15-26/10/2006, đoàn công tác của Bộ Thương mại do Thứ trưởng Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với các cơ quan cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Ủy ban Châu Âu và Pháp.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày