Hệ thống tư vấn, tiếp nhận khiếu nại tiêu dùng của Hàn Quốc  29-07-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển ngày càng đa dạng và nhanh chóng của nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng cũng phải đối mặt nhiều với những rủi ro bị xâm phạm quyền lợi. Do đó, người tiêu dùng có nhu cầu rất lớn trong việc tìm kiếm thông tin tư vấn cũng như khiếu nại để đòi quyền và lợi ích hợp pháp. Để thực thi tốt vai trò của mình, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cần phải xây dựng một hệ thống kết nối với người tiêu dùng để tư vấn và bảo vệ quyền lợi cho họ.

Lế ký Biên bản hợp tác thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực thực thi Luật và Chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam”  21-07-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 04/7/2014, Cục Quản lý cạnh tranh và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết Biên bản hợp tác thực hiện Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực thực thi Luật và Chính sách bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam”

Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản công bố Báo cáo “Rà soát luật cạnh tranh với pháp luật chuyên ngành”  08-07-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ khi chính thức có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2005, Luật Cạnh tranh đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật cạnh tranh cũng gặp phải nhiều khó khăn, một phần do có sự mâu thuẫn, chồng chéo và thậm chí là những lỗ hổng và khoảng cách pháp lý so với pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực cụ thể.

Chương trình “Quản lý doanh nghiệp lấy người tiêu dùng làm trung tâm” tại Hàn Quốc   23-06-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Bảo vệ người tiêu dùng là một biểu hiện của tiến bộ xã hội, của việc tôn trọng quyền con người không chỉ ở Việt Nam mà còn ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. So với các nước trong khu vực, Hàn Quốc được đánh giá là nước tương đối thành công trong công tác bảo vệ người tiêu dùng. Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách hiệu quả, bên cạnh việc giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng (KCA) còn triển khai nhiều hoạt động nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với người tiêu dùng. Trong số đó, Chương trình Quản lý doanh nghiệp lấy người tiêu dùng làm trung tâm đã được xây dựng và áp dụng rất thành công tại Hàn Quốc.

KOICA bàn giao Hệ thống Thông tin tích hợp cho Cục Quản lý cạnh tranh  11-06-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, Cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức lễ bàn giao hệ thống thông tin tích hợp trong khuôn khổ dự án “Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp cho Cục quản lý cạnh tranh” do KOICA tài trợ. Tham dự buổi lễ, về phía Hàn Quốc có: Ông Kim Sik Hyon - Quyền trưởng Đại diện thường trú Văn phòng KOICA tại Việt Nam, về phía Việt Nam có: ông Bạch Văn Mừng Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh cùng đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam  04-06-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 13 tháng 05 năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh (Cục QLCT) đã ký Bản cam kết về bảo về quyền lợi người tiêu dùng với 08 Doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Hội thảo “Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm Hàn Quốc”  07-05-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Hàn Quốc là một trong những quốc gia trên thế giới rất quan tâm tới công tác bảo vệ người tiêu dùng (BVNTD). Để đạt được hiệu quả trong công tác BVNTD, trách nhiệm của doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày