Môi trường pháp lý điều chỉnh, kiểm soát độc quyền trong một số lĩnh vực dịch vụ cơ sở hạ tầng ở Việt Nam  06-12-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Pháp luật liên quan đến kiểm soát độc quyền của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cơ sở hạ tầng cũng đã xuất hiện trong các văn bản dưới luật như pháp lệnh giá 2002, pháp lệnh Bưu chính viễn thông 2002... Trước khi Luật Điện lực và nhất là Luật cạnh tranh ra đời 2004 và chính thức có hiệu lực 2005. Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân, việc ban hành chuyên sâu đạo luật về chống độc quyền và kiểm soát độc quyền vẫn cần thiết trong bối cảnh kinh tế Việt Nam ngày càng phức tạp.

Kinh nghiệm điều tra hành vi cạnh tranh không lành mạnh thông qua vụ việc của công ty Johnson & Johnson tại Nhật Bản  05-12-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Đây là vụ việc ra lệnh chấm dứt hành vi cạnh tranh không lành mạnh (Cease and Desist Order) dựa trên qui định tại Khoản 2 Điều 20 Luật chống độc quyền (Antimonopoly Act) do công ty cổ phần Johnson & Johnson đã có hành vi vi phạm, thuộc vào Khoản 12 (Giao dịch kèm theo điều kiện ràng buộc (dealing with restrictive condition)) hành vi thương mại không lành mạnh (Unfair Trade Practice), vi phạm Điều 19 Luật chống độc quyền. Lệnh chấm dứt được đưa ra ngày 1 tháng 12 năm 2010.

Phân tích xu hướng sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015  02-12-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Việt Nam được xem như là một nền kinh tế hội tụ được các yếu tố hấp dẫn đối với thị trường mua bán, sáp nhập, như: tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định, nhu cầu nội tại của thị trường, vị thế trong các tổ chức quốc tế ngày càng nâng cao, những tín hiệu lạc quan của các nhà đầu tư, cùng với môi trường pháp lý trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập đang dần được hoàn thiện.

Thực trạng những mặt hàng tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở Việt Nam  01-12-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) là một yếu tố thể hiện lợi thế cạnh tranh trong thương mại, nên đã có không ít đối thủ cạnh tranh thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại đến các đối tượng SHCN để thu lợi bất chính trong kinh doanh.

Tội phạm về các-ten theo đạo Luật Doanh nghiệp của Anh 2002  30-11-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Tội phạm về các-ten được xem là hành vi phản cạnh tranh tinh vi và nguy hiểm nhất trong kinh doanh, thương mại. Chính vì lẽ đó, hành vi này được quy định rất chặt chẽ trong đạo Luật Doanh nghiệp Anh quốc 2002 từ truy tố tới những chế tài.

Kinh nghiệm từ Thương vụ M&A ngân hàng điển hình năm 2011: Lienviet - post bank  29-11-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong 9 thương vụ nêu trên thì có 8 là những vụ M&A giữa các ngân hàng trong nước với các đối tác chiến lược nước ngoài với mục đích tăng vốn, tranh thủ kỹ năng quản trị và công nghệ của nước ngoài. Duy nhất có trường hợp giữa LienViet Bank và Tổng công ty Bưu chính Việt Nam là thương vụ của hai đối tác trong nước. Đây cũng là thương vụ M&A điển hình của năm 2011 với những nội dung cụ thể dưới đây.

Hoàn thiện các nguyên tắc điều chỉnh pháp luật cạnh tranh về sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp:  28-11-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Pháp luật cạnh tranh cần có những chuẩn mực hợp lý để phân tách những trường hợp sáp nhập, hợp nhất, mua lại gây tổn hại thực sự cho môi trường cạnh tranh và những trường hợp có tác dụng tích cực cho nền kinh tế. Điều này có vai trò rất quan trọng giúp các chủ thể trên thị trường có thể nhận dạng một cách đúng đắn và chính xác những hoạt động tập trung kinh tế nào có tác động tích cực đến nền kinh tế và ngược lại. Từ đó cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ đưa ra những biện pháp kiểm soát thích hớp; còn các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh và xây dựng chiến lược kinh doanh cho phù hợp và đem lai hiệu quả thực sự cho doanh nghiệp nói riêng, đóng góp cho nền kinh tế nói chung.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày