Những điều doanh nghiệp cần biết về môi trường pháp luật điều chỉnh hoạt động sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam  27-11-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật cạnh tranh về sáp nhập, hợp nhất và mua lại doanh nghiệp không chỉ gói gọn trong Luật Cạnh tranh 2004 mà còn bao gồm nhiều quy phạm pháp luật nằm rải rác ở các văn bản luật và dưới luật khác nhau. Trong đó, các luật gồm có: Bộ luật Dân sự, Luật cạnh tranh, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng và đi kèm là một hệ thống các văn bản dưới luật khác. Chúng ta cùng đi tìm hiểu những quy định liên quan nằm trong các luật và các văn bản này

Tại sao phải có chính sách cạnh tranh – Đặc biệt đối với những nước đang phát triển  26-11-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong một số bối cảnh, sức mạnh của thị trường không bảo vệ được sự cạnh tranh trong kinh doanh và lợi ích mà sự cạnh tranh đó đem lại cho người tiêu dùng, đó là phát biểu của Russell Pittman, Trưởng phòng Chính sách cạnh tranh của Bộ Tư pháp. Ông nói những bối cảnh như vậy rất phổ biến ở các nước đang phát triển, nơi các doanh nghiệp trước kia là của nhà nước thường khống chế một nền công nghiệp và các nhà quản lý ở các khu vực đã được tư nhân hoá thường thích hợp tác hơn là cạnh tranh. Ông cho rằng các chính sách cạnh tranh và chống độc quyền cần phải là một bộ phận của cơ sở hạ tầng pháp lý ở tất cả mọi nền kinh tế thị trường. Quan điểm nêu trong bài này không nhất thiết là quan điểm của Bộ Tư pháp Mỹ

Hoạt động sáp nhập hợp nhất mua bán ngân hàng thương mại cổ phần hiện nay  11-11-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Nhằm đối phó với nguy cơ khủng hoảng tài chính toàn cầu khi thị trường tài chính thế giới đang diễn biến xấu nghiêm trọng do khủng hoảng nợ từ khu vực đồng euro cộng thêm chỉ số tín dụng Mỹ rớt hạng, ngày 4/8/2011, Ngân hàng trung ương châu Âu đã tuyên bố sẽ mua lại nợ của các nước châu Âu

Thực tiễn điều tra một vụ các-ten quốc tế  26-10-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Nói đến các-ten, đặc biệt là thỏa thuận ấn định giá, thì quan điểm của nhiều cơ quan cạnh tranh trên thế giới đều cho rằng đây là loại hành vi phản cạnh tranh nguy hại nhất, bởi nó có tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh và gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng.

Quy định chung về pháp luật cạnh tranh không lành mạnh tại Hoa Kỳ  24-10-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Hầu hết các hành vi được xem là “cạnh tranh không lành mạnh” theo qui định của Luật Cạnh tranh Việt Nam rơi vào 4 loại hành vi sau của hệ thống pháp luật Mỹ gồm: hành vi cản trở hoạt động kinh doanh thông thường (thuộc sự điều chỉnh của các Luật của các bang khác nhau); hành vi xâm phạm nhãn hiệu hoặc bản quyền (thuộc sự điều chỉnh của Đạo Luật giảm chất lượng thương hiệu liên bang 1996 (Federal Trademark Dilution Act) và Đạo Luật Lanham), và quảng cáo so sánh gian dối hoặc gây nhầm lẫn (Thuộc sự điều chỉnh của Đạo Luật Lanham); và hành vi quảng cáo hoặc marketing thông thường gian dối hoặc gây nhầm lẫn gây thiệt hại cho tiêu dùng nói chung.

Các Quy định về Cạnh tranh không lành mạnh tại Nhật.  22-10-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Theo Luật Cạnh tranh Việt Nam, 9 hành vi bị xác định là hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định trong Luật Cạnh tranh từ diều 39 đến điều 48. Tương tự với các hành vi được quy định trong pháp luật Việt Nam, tại Nhật, các hành vi dạng đó không chỉ được quy định trong Luật cạnh tranh mà được quy định rải rác trong nhiều Luật khác nhau. Theo các tiêu chí xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Nhật được quy định chủ yếu trong Luật Cạnh tranh, Luật cấm cạnh tranh không lành mạnh, Luật về các giao dịch thương mại đặc biệt và Luật cấm bán hàng đa cấp dạng hình tháp. Ngoài ra, liên quan đến các quy định về chỉ dẫn gây nhầm lẫn, có rất nhiều bộ luật khác tại Nhật có liên quan, ví dụ như Luật Thương hiệu, Luật Tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản…

Cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam  21-10-2011

edf40wrjww2News:News_Intro
Cạnh tranh có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, là cơ sở khẳng định vị trí của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, cạnh tranh cũng có thể mang lại những hậu quả xấu đối với nền kinh tế, nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng. Cạnh tranh làm thay đổi cấu trúc xã hội trên phương diện sở hữu của cải, gây ra hiện tượng độc quyền, làm phân hóa mạnh mẽ giàu nghèo; cạnh tranh không lành mạnh, dùng các thủ đoạn vi phạm pháp luật hay bất chấp pháp luật… Do vậy, hoạt động cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng phải được điều chỉnh bởi các định chế xã hội, sự can thiệp của nhà nước và tư duy cạnh tranh từ đối đầu sang hợp tác cùng có lợi là xu hướng tất yếu bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày