Nhìn lại về thỏa thuận của WTO đối với trợ cấp nông sản xuất khẩu  21-01-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 12 năm 2015, tại Hội nghị bộ trưởng lần thứ 10 tổ chức tại Nairobi - Kenya, 162 thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã đạt được thỏa thuận về vấn đề loại bỏ trợ cấp nông sản xuất khẩu.Thỏa thuận này được các quốc gia thành viên coi là một đột phá lớn của WTO đối với lĩnh vực nông nghiệp. Để đạt được thỏa thuận này, các thành viên của WTO đã trải qua một thời gian dài đàm phán. Tại sao việc WTO đạt được thỏa thuận về trợ cấp xuất khẩu đối với nông sản lại có ý nghĩa lớn đối với các quốc gia như vậy? Sự kiện quan trọng này sẽ là cơ hội để nhìn lại toàn diện về vấn đề trợ cấp nông sản xuất khẩu theo các thỏa thuận của WTO.

Giải quyết tranh châp tại WTO – Thực tiễn và bài học kinh nghiệm  17-12-2015

edf40wrjww2News:News_Intro
Cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO được đưa ra trên cơ sở kế thừa và rút kinh nghiệm từ những bất cập trong các quy định về giải quyết tranh chấp đã từng phát huy tác dụng tích cực trong hơn 50 năm trong lịch sử GATT 1947. Điều này đã góp phần nâng cao tính xét xử của thủ tục này cũng như tăng cường tính ràng buộc của các quyết định tranh chấp.

Sự gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian gần đây  06-11-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Theo thống kê về số lượng và phạm vi các cuộc điều tra chống bán phá giá (CBPG), chống trợ cấp do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) điều tra trong những năm vừa qua cho thấy rằng, trong khi tổng số lượng các vụ việc điều tra có thể thấp hơn so với 5 hoặc 6 năm về trước, nhưng con số này trong thời gian gần đây lại đang gia tăng đáng kể.

Tình hình thực thi cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO năm 2013  06-06-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Sự ra đời của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được coi như một thành công đặc biệt trong sự phát triển thương mại và pháp lý cuối thế kỷ XX. Để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các qui định trong các Hiệp định WTO, ngăn chặn các biện pháp thương mại vi phạm các Hiệp định, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu to lớn của WTO, một cơ chế giải quyết các tranh chấp trong khuôn khổ tổ chức này đã được thiết lập. Cơ chế này là sự hiện thực hoá xu thế pháp lý hoá quá trình giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ngày nay, dần dần thay thế các phương thức giải quyết tranh chấp mang tính chính trị, ngoại giao trong lĩnh vực này. Sau gần 20 năm được đưa vào thực hiện, có thể tự tin nói rằng cơ chế giải quyết tranh chấp này đem lại “sự đảm bảo và tính dự đoán được cho hệ thống thương mại đa phương”, và tạo điều kiện cho việc “giải quyết kịp thời” các tranh chấp. Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO, và thực trạng tình hình giải quyết tranh chấp theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO trong năm 2013 dựa trên các đánh giá của ngài Jonathan T. Fried – Chủ tịch DSB, đồng thời là Đại sứ của Canada tại WTO.

Braxin thông báo việc thay đổi biên độ thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm lốp cao su xe máy của các công ty Việt Nam xuất khẩu vào Braxin  31-03-2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 28 tháng 3 năm 2013, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Braxin về việc ngày 19 tháng 02 năm 2013, Ban Ngoại Thương – Cục Phòng vệ Thương Mại Braxin thông báo việc thay đổi biên độ thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm lốp cao su xe máy của các công ty Việt Nam xuất khẩu vào Braxin (nghị quyết CAMEX số 9).

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày