Tìm hiểu các quy định chống bán phá giá của Trung Quốc và qúa trình hài hòa hóa với các quy định của WTO  06-05-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ khi tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thành lập, Trung Quốc đã nỗ lực không ngừng để thiết lập hệ thống các biện pháp khắc phục thương mại thông qua những thay đổi về cơ cấu tổ chức và luật pháp. Bằng những thay đổi này, Trung Quốc có thể làm chi tiết hơn các điều khoản chống bán phá giá của WTO bao gồm cả điều khoản định nghĩa về ngành sản xuất nội địa. Hơn nữa, nhìn chung các biện pháp mang tính thủ tục đã được tăng cường trong hệ thống các biện pháp chống bán phá giá của Trung Quốc.

MỘT SỐ VẤN ĐỂ VỀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM XUẤT KHẨU VÀO MỸ  05-05-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ đầu năm 2007 (thời điểm Việt Nam gia nhập WTO), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã tiến hành cơ chế giám sát đối với hàng dệt may Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ (như một điều kiện để Hoa Kỳ trao quy chế PNTR cho Việt Nam). Cơ chế giám sát này có thời hạn 02 năm (2007-2008), áp dụng đối với 05 nhóm hàng dệt may của Việt Nam, 6 tháng một lần cơ quan giám sát sẽ ra Báo cáo giám sát, trên cơ sở báo cáo này DOC sẽ quyết định có tự khởi xướng điều tra chống bán phá giá (AD) hay không, từ hoạt động điều tra chống bán phá giá nhiều khả năng dễ dẫn đến việc kiện chống bán phá giá nếu như biên độ bán phá giá vượt quá mức hạn đinh.

Phân tích vụ việc EC điều tra chống bán phá giá hóa chất có nguồn gốc từ Trung Quốc, kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp Việt Nam  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong thực tiễn chống bán phá giá của Uỷ ban Châu Âu, vụ điều tra chống bán phá giá đối với chất para-cresol là một vụ việc rất có ý nghĩa mà các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài cần đặc biệt lưu ý.

Biện pháp tự vệ tại Maroc  09-04-2009

edf40wrjww2News:News_Intro
Để áp dụng biện pháp tự vệ đối với một sản phẩm, cần phải tiến hành điều tra để xác định: sản phẩm này được nhập khẩu với khối lượng tăng liên tục mang tính tuyệt đối so với hàng sản xuất trong nước và những sản phẩm nhập khẩu này đang gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn thất nghiêm trọng đến ngành sản xuất trong nước có những sản phẩm giống hệt hoặc những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu. Tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa việc tăng ồ ạt lượng hàng nhập khẩu đang được xem xét và việc gây tổn thất nghiêm trọng hoặc đe dọa gây tổn thất nghiêm trọng. Trên cơ sở đơn kiện mà ngành sản xuất trong nước có sản phẩm tương tự hoặc trực tiếp cạnh tranh với sản phẩm đang được nhập khẩu ồ ạt, gửi Bộ Ngoại thương, chính quyền sẽ mở cuộc điều tra. Đơn này phải bao gồm những yếu tố cấu thành bằng chứng về sự gia tăng nhập khẩu ồ ạt và tổn thất nghiêm trọng do việc nhập khẩu gây ra.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày