Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo   18-09-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Zogo như sau:

Cảnh báo các hoạt động lừa đảo núp bóng đa cấp  14-09-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong thời gian vừa qua, hiện tượng kinh doanh đa cấp biến tướng để cung cấp dịch vụ, giao dịch tiền ảo, huy động tài chính nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia xuất hiện ngày càng nhiều, diễn biến phức tạp và khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cục Quản lý cạnh tranh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long  06-09-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 02 tháng 8 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 460.000.000 đồng (bốn trăm sáu mươi triệu đồng) đối với Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long về các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Theo quy định, Quyết định xử phạt sẽ có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam và Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam  05-09-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Tupperware Việt Nam và Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam như sau:

Cục Quản lý cạnh tranh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam  25-08-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng) đối với Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam về các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Theo quy định, Quyết định xử phạt sẽ có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Công Thương thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp   19-08-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý bán hàng đa cấp, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp tại Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc  18-08-2016

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 15 tháng 3 năm 2016, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ký Quyết định số 111/QĐ-QLCT về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp tại Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm đại diện Cục Quản lý cạnh tranh, Cục Quản lý thị trường và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46).

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày