Thông báo về việc thi tuyển công chức vào Cục Quản lý cạnh tranh   28-05-2013

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục quản lý Cạnh tranh là đơn vị thuộc Bộ Công Thương, có chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong thương mại quốc tế. Năm 2013, Cục Quản lý cạnh tranh cần tuyển 06 công chức làm việc tại các đơn vị thuộc Cục, cụ thể như sau:

Hội thảo “Công bố Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”  18-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại khách sạn Nikko (Hà Nội), Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”. Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ của chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí của DFID, 10 lĩnh vực của nền kinh tế được lựa chọn bao gồm: lĩnh vực sản xuất (ô tô tải, bột giặt, giấy, dầu thực vật, kính xây dựng) và lĩnh vực dịch vụ (phân phối dược phẩm, vận tải biển, bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo và truyền hình trả tiền).

Hội thảo “Công bố Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”  18-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại khách sạn Nikko (Hà Nội), Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”. Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ của chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí của DFID, 10 lĩnh vực của nền kinh tế được lựa chọn bao gồm: lĩnh vực sản xuất (ô tô tải, bột giặt, giấy, dầu thực vật, kính xây dựng) và lĩnh vực dịch vụ (phân phối dược phẩm, vận tải biển, bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo và truyền hình trả tiền).

Hội thảo “Công bố Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”  18-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 12 năm 2012, tại khách sạn Nikko (Hà Nội), Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức buổi hội thảo công bố “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế”. Nhằm mục đích đánh giá mức độ và môi trường cạnh tranh của các lĩnh vực dưới góc độ của chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam dựa trên bộ tiêu chí của DFID, 10 lĩnh vực của nền kinh tế được lựa chọn bao gồm: lĩnh vực sản xuất (ô tô tải, bột giặt, giấy, dầu thực vật, kính xây dựng) và lĩnh vực dịch vụ (phân phối dược phẩm, vận tải biển, bảo hiểm nhân thọ, quảng cáo và truyền hình trả tiền).

Hội thảo công bố báo cáo rà soát luật cạnh tranh  13-12-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), hội thảo công bố Báo cáo Rà soát các quy định của Luật Cạnh tranh đã được tổ chức vào sáng ngày 05 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội.

Cục Quản lý cạnh tranh công bố Báo cáo rà soát các quy định Luật cạnh tranh Việt Nam  15-10-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 8 tháng 10 năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) xuất bản Báo cáo rà soát Luật cạnh tranh Việt Nam với cả hai phiên bản đầy đủ và rút gọn.

Tập huấn khai thác và sử dụng hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá tại TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.  30-07-2012

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong hai ngày 20 và 24 tháng 07 năm 2012, tại Tp. Hồ Chí Minh và Cần Thơ, Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp với Trung tâm WTO của TP. Hồ Chí Minh và Sở công thương Cần Thơ tổ chức 2 khóa tập huấn “Khai thác và sử dụng hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá” cho các Hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Tham dự 2 khóa tập huấn là đại diện các doanh nghiệp, cùng đại diện các cơ quan quản lý, nghiên cứu, các hiệp hội xuất khẩu và các cơ quan truyền thông trên địa bàn.

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày