Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện Chương trình triệu hồi ô tô của Toyota 16-03-2012

Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện Chương trình triệu hồi ô tô của Toyota

edf40wrjww2News:News_Intro
Tiếp theo thông cáo báo chí ngày 16 tháng 2 năm 2012, ngày 14 tháng 3 năm 2012, Cục Quản lý cạnh tranh nhận được báo cáo của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) về kết quả thực hiện Chương trình triệu hồi - Kiểm tra thay thế hộp số tự động xe Camry, Corolla, Vios. Theo báo cáo của TMV, tính đến ngày 05 tháng 3 năm 2012 Toyota đã thay thế hộp số tự động cho 66 xe, đạt 91,67%.

edf40wrjww2News:News_Content

Chi tiết tiến độ thực hiện Chương trình triệu hồi phân theo khu vực như sau:

Vùng

Số lượng xe bị ảnh hưởng

Số lượng xe đã được thay thế

Tỷ lệ thực hiện      (đến ngày 05/3/2012)

Tính đến ngày 20/02/2012

Tính đến ngày 25/02/2012

Tính đến ngày 05/3/2012

Miền Bắc

48

11

32

42

87,5%

Miền Trung

14

9

12

14

100%

Miền Nam

10

5

10

10

100%

Tổng số

72

25

54

66

91,67%

            Chi tiết tiến độ thực hiện Chương trình triệu hồi phân theo phân loại xe như sau:

Loại xe

Số lượng xe bị ảnh hưởng

Số lượng xe đã được thay thế

Tỷ lệ thực hiện      (đến ngày 05/3/2012)

Tính đến ngày 20/02/2012

Tính đến ngày 25/02/2012

Tính đến ngày 05/3/2012

Corolla 1.8

30

12

22

28

93,33%

Corolla 2.0

22

8

15

19

86,36%

Camry 204

17

5

14

16

94,12%

Vios

3

0

3

3

100%

Tổng số

72

25

54

66

91,67%

            TMV cũng báo cáo về tình trạng và kế hoạch cụ thể để sửa chữa, thay thế đối với những xe chưa được giải quyết.   

            Trên cơ sở báo cáo của TMV, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp đăng tải để người tiêu dùng được biết và khuyến cáo những người tiêu dùng là chủ sở hữu của các xe chưa tham gia Chương trình triệu hồi liên hệ các Đại lý uỷ quyền của TMV để kịp thời thực hiện việc thay thế nhằm đảm bảo việc sử dụng xe an toàn./.

Thông tin chi tiết xin download tại đây

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày