Tập huấn kỹ năng kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Vũng Tàu, Kiên Giang 23-04-2012

Tập huấn kỹ năng kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Vũng Tàu, Kiên Giang

edf40wrjww2News:News_Intro
Sau một thời gian triển khai thực thi trên toàn quốc Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 13/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

edf40wrjww2News:News_Content

Quyết định 02/2012/QĐ-TTg đã có hiệu lực từ 01/3/2012, liệt kê 09 nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Đây là một công cụ pháp lý điều chỉnh hành vi giao kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với đời sống dân sinh và người tiêu dùng. Nhằm kịp thời triển khai thực thi đồng bộ Quyết định 02/2012/QĐ-TTg cùng với Luật và các Nghị định liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cũng như các nội dung quản lý nhà nước khác về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo cụm các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Trong hai ngày 04 và 06 tháng 4 năm 2012, các lớp tập huấn đã được tổ chức tại hai địa điểm: Vũng Tàu (06 tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ tham dự) và Kiên Giang (13 tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ tham dự).

Chủ trì các lớp tập huấn có ông Nguyễn Phương Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương. Tham dự lớp tập huấn là đại diện lãnh đạo và chuyên viên của các Sở Công
Thương tại các tỉnh nêu trên. Ngoài ra còn có sự tham dự của các đại diện đến từ các sở, ban, ngành cơ quan quản lý nhà nước, Ban Quản lý chợ, các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại diện các doanh nghiệp đống trên địa bàn  các tỉnh thành đến tham gia và cơ quan truyền thông đến đưa tin.

Tại các lớp tập huấn, ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Ban Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cán bộ, chuyên viên thuộc Cục Quản lý cạnh tranh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Quyết định 02/2012/QĐ-TTg, những vấn đề pháp lý cần lưu ý đối với việc kiểm soát hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung và những nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng.

Đông đảo cán bộ công chức của Sở Công Thương các tỉnh thành tham dự lớp tập huấn cùng các doanh nghiệp đã đưa ra những thắc mắc, câu hỏi liên quan và được đại diện của Cục Quản lý cạnh tranh giải đáp đầy đủ. Đây chính là những kiến thức quản lý nhà nước thiết thực đối với các cán bộ nhân viên của Sở Công Thương các tỉnh thành nhằm triển khai một cách đồng bộ công tác bảo vệ người tiêu dùng trên cả nước. Bên cạnh đó lớp tập huấn cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe những phản hồi từ phía các doanh nghiệp và người tiêu dùng để nắm bắt tình hình thực tế của các địa phương.

Các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương cũng cử đại diện tham gia tập huấn và trình bày kinh nghiệm hoạt động của hội. Các cán bộ của Cục Quản lý cạnh tranh đã chia sẻ những kiến thức về kỹ năng giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng và nhận được nhiều ý kiến đồng tình.

Bế mạc các lớp tập huấn, ông Nguyễn Phương Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đánh giá cao tinh thần hợp tác của các cán bộ Sở Công Thương, các sở, ban, ngành các tỉnh thành, các doanh nghiệp và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tham gia tập huấn. Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Sở Công Thương trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh/thành thực thi công tác bảo vệ người tiêu dùng nói chung và tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nói riêng. Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng có nhiệm vụ yêu cầu, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký nhanh chóng đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng tinh thần của Quyết định 02/2012/QĐ-TTg.

Nằm trong chương trình tuyên truyền, phố biến các văn bản quy phạm pháp luật, tập huấn các kỹ năng thực thi pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã và đang tiến hành các hoạt động tổ chức tuyên truyền và tập huấn trên phạm vi cả nước. Sau các khu vực Đông và Tây Nam Bộ, các lớp tập huấn sẽ được tổ chức tại khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên...

Phan Khánh An

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày