Báo cáo điều tra vụ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam 25-02-2010

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 23 tháng 02 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau. Theo Quyết định này, Việt Nam sẽ không áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi, có mã HS 7005 29 90 00 và 7005 21 90 00, nhập khẩu vào Việt Nam (mã số vụ việc 09-KN-TVE-01)

edf40wrjww2News:News_Content

Quyết định được đưa ra trên cơ sở báo cáo điều tra cuối cùng của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương ngày 08 tháng 02 năm 2010.

Trước đó, ngày 01 tháng 7 năm 2009, Bộ Công Thương Việt Nam đã ra quyết định khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng kính nổi nhập khẩu vào Việt Nam.

Nội dung và kết luận điều tra chi tiết có thể download tại đây

(Ban Xử lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày