Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2013: 15-07-2013

Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2013:

edf40wrjww2News:News_Intro
Hội đồng thi tuyển công chức Cục Quản lý cạnh tranh đã gửi Giấy báo thi tuyển công chức năm 2013 đến các thi sinh. Trong trường hợp không nhận được Giấy báo thi đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi tuyển để giải quyết. (Điện thoại: 04-22205002 máy lẻ: 1015).

edf40wrjww2News:News_Content
+ Hội đồng thi tuyển công chức Cục Quản lý cạnh tranh đã gửi Giấy báo thi tuyển công chức năm 2013 đến các thi sinh. Trong trường hợp không nhận được Giấy báo thi đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi tuyển để giải quyết. (Điện thoại: 04-22205002 máy lẻ: 1015).

+ Cục Quản lý cạnh tranh thông báo thay đổi trật tự môn thi, cụ thể là môn viết kiến thức chung và môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành. Chi tiết xin hãy tải về theo các đường link sau:

   1. Lịch thi (đã cập nhật thay đổi trật tự môn thi)

   2. Hướng dẫn ôn thi

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày