Các vụ việc tập trung kinh tê đáng chú ý năm 2014 21-01-2014

Các vụ việc tập trung kinh tê đáng chú ý năm 2014

edf40wrjww2News:News_Intro
Trong 5 năm gần đây, hoạt động TTKT tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng bình quân trên 30%. Thực trạng này đã phản ánh một nền kinh tế mở với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và hệ quả là việc gia tăng các hoạt động TTKT như một thực tế khách quan. Tuy nhiên, hoạt động TTKT cũng tiềm ẩn những yếu tố hình thành các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh và có thể gây ảnh hưởng tới môi trường cạnh tranh. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Cục QLCT đã tích cực thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát và kiểm soát hoạt động TTKT để ngăn chặn kịp thời và giảm thiểu tác động tiêu cực của một số giao dịch TTKT tới thị trường. Trong giai đoạn 2012 – 2014, Cục QLCT đã thụ lý 19 vụ việc thông báo TTKT và rất nhiều vụ việc tham vấn về TTKT trước và trong quá trình các doanh nghiệp thực hiện TTKT.

edf40wrjww2News:News_Content

Dưới đây là 2 vụ việc liên quan đến hoạt động mua lại doanh nghiệp, trong đó, vụ việc thứ nhất là thương vụ mua lại diễn ra tại nước ngoài nhưng có hiện diện thương mại tại Việt Nam (Mua lại Công ty PEPSICO); và thứ hai là trường hợp doanh nghiệp nước ngoài ( không có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam) mua lại một doanh nghiệp nước ngoài khác có hiện diện thương mại và hoạt động tại Việt Nam (Vụ việc Abbott mua lại CFR).

1.             Vụ việc mua lại Công ty PEPSICO

Công ty Suntory Beverage (SBF) và Công ty Food Asia Pte.Ltd (SBFA) là hai công ty hoạt động ở nước ngoài (Hà Lan và Singapore) đã mua lại 51% cổ phần trong Công ty PepsiCo Global Investment II B.V (PGI II)- công ty con của Linkbay, trực thuộc tập đoàn Pepsi Co. Tập đoàn Suntory Holdings Limited sở hữu hai công ty con là SBF và SBFA, tập đoàn này tiến hành giao dịch ở nước ngoài với PepsiCo để mua 51% cổ phần của PGI II. Đây là giao dịch của 2 tập đoàn diễn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam (Xem sơ đồ mô tả dưới đây).

Mô tả giao dịch giữa Pepsico và Suntory

 Tuy nhiên, PGI II là công ty nắm giữ 100% vốn góp của Công ty PepsiCo Việt Nam (PIVC), công ty này hoạt động kinh doanh thực phẩm và nước giải khát của PepsiCo tại Việt Nam. Như vậy là PepsiCo có công ty con tại Việt Nam, tức là có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam (dẫn chiếu Luật Thương mại và Luật Doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh). Sau khi thương vụ mua bán được hoàn tất, PIVC sẽ tách hoạt động kinh doanh thực phẩm để một công ty thực phẩm khác điều hành, PIVC chỉ hoạt động trong lĩnh vực nước giải khát.

      Mặc dù Suntory không có hiện diện thương mại tại Việt Nam nhưng sản phẩm đồ uống của doanh nghiệp này vẫn có mặt và được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam (được nhập khẩu và phân phối vào thị trường Việt Nam). Giao dịch mua lại được thực hiện ở nước ngoài nhưng cả hai doanh nghiệp đều có hoạt động ở Việt Nam nên vẫn thuộc đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh.

      Vụ việc trên thuộc trường hợp mua lại theo quy định của pháp luật cạnh tranh (Điều 16, Luật Cạnh tranh; Điều 34 Nghị định 116/NĐ-CP). Thị trường liên quan là thị trường nước giải khát trên phạm vi toàn quốc. Căn cứ báo cáo thị phần do doanh nghiệp cung cấp, thị phần của PIVC năm 2010, 2011 lần lượt là 45,6% và 47,1% (số liệu của hai năm liên tiếp trước giao dịch mua lại được thực hiện), thị phần của Suntory tương ứng là 0,2% và 0,3%. Như vậy, thị phần kết hợp của hai doanh nghiệp là 45,8% và 47,4%. Số liệu thị phần này nằm trong ngưỡng kiểm soát tập trung kinh tế (từ 30% đến 50%) nên doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế. Trường hợp mua lại này không thuộc trường hợp bị cấm nên doanh nghiệp được làm thủ tục tập trung kinh tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2.             Vụ việc Abbott mua lại CFR

Ngày 5 tháng 6 năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh nhận được hồ sơ thông báo Tập trung kinh tế của Công ty Abbott Investments Luxembourg Sarl, Công ty CFR Pharmaceuticals SA và Công ty Positron Limited Ltd về việc Abbott Investments Luxembourg Sarl dự kiến mua lại CFR Pharmaceuticals S.A. Các Bên tham gia tập trung kinh tế gồm: Bên Bán: Positron Limited Ltd, không có hoạt động tại Việt Nam; Công ty mục tiêu: CFR PHARMACEUTICALS S.A., có hoạt động tại Việt nam thông qua các văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội và công ty con (Công ty cổ phần XNK Dược phẩm Domesco); Bên mua: Abbott Investments Luxembourg S.A.R.L. có hoạt động tại Việt Nam thông qua văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội và công ty con (Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam).

      Căn cứ Khoản 3 Điều 17 Luật Cạnh tranh, vụ việc tập trung kinh tế của các doanh nghiệp này thuộc trường hợp mua lại doanh nghiệp, theo đó Abbott Investments Luxembourg Sarl mua lại CFR Pharmaceuticals SA từ Positron Ltd Limited.

      Đối với trường hợp này, thị trường liên quan được xác định là các thị trường dược phẩm phân theo hoạt chất (mỗi hoạt chất là một thị trường liên quan) trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo báo cáo thị phần do các Bên cung cấp, thị phần kết hợp của các hoạt chất Betaserc và Duphaston thuộc ngưỡng 30-50%.

      Việc tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp của các bên trong Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế diễn ra ở nước ngoài. Việc mua lại doanh nghiệp này không làm thay đổi cấu trúc thị trường dược phẩm Việt Nam.

      Thị phần kết hợp của các bên tham gia tập trung kinh tế trên thị trường sản phẩm liên quan tại Việt Nam chiếm dưới 50%. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Luật Cạnh tranh, việc tập trung kinh tế của các bên nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của Luật Cạnh tranh.

  • Tags:

Các tin khác

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày