Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức tập huấn "Triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" 29-12-2016

Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức tập huấn "Triển khai quyết định của thủ tướng chính phủ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng"

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại Hội trường Bộ Công Thương, 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức Tập huấn “Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Buổi tập huấn ghi nhận sự tham gia của các cơ quan Nhà nước ở Hà Nội như Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công Thương; các Sở Công Thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh phía Bắc và các cơ quan liên quan.

edf40wrjww2News:News_Content

           Phát biểu khai mạc buổi Tập huấn, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh khẳng định, năm 2016 là một năm đặc biệt đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng  3 hàng năm). Đặc biệt, ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1997/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020. Chương trình được triển khai với mục đích phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách toàn diện với sự tham gia của các bộ, ngành trên cả nước với thời gian xuyên suốt 05 năm.

            Tại Buổi tập huấn, ông Hồ Tùng Bách, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh đã cập nhật tình hình công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016. Trong hơn 05 năm thực thi, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ghi nhận một số thành tựu nổi bật như: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong quá trình thực thi Luật; công tác tuyên truyền, phổ biến; số lượng khiếu nại tiếp nhận tại Cục Quản lý cạnh tranh và tại các địa phương; công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; công tác thu hồi sản phẩm khuyết tật; hoạt động tích cực của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương… Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, công tác này cũng ghi nhận những tồn tại, hạn chế như: Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chưa hoàn thiện; công tác giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh chưa hiệu quả; nguồn lực hỗ trợ cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở những tổn tại, hạn chế đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã đưa ra định hướng hoạt động trong thời gian tới cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: triển khai Kế hoạch 9701/KH-BCT ngày 12/10/2016 của Bộ Công Thương; hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2017 với chủ đề “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; triển khai Quyết định số 1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành các hoạt động tăng cường năng lực thực thi của các Bộ, các Sở, các Hội; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền…

            Phát biểu tại Chương trình, ông Cao Xuân Quảng, Trưởng Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh đã nêu một số nội dung và lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ. Ông Quảng khẳng định, mục tiêu chung của Quyết định 1997/QĐ-TTg là xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, người tiêu dùng. Để triển khai Quyết định số 1997/QĐ-TTg nêu trên, bên cạnh việc ban hành Kế hoạch số 9701/KH-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017, trong năm 2017, Bộ Công Thương sẽ chú trọng thực hiện 02 đề án, bao gồm: Đề án triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và Đề án mở rộng hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng và xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Quảng cho biết, tại cấp địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ động thực hiện các hoạt động như tuyên truyền, phổ biến; thành lập tổ hòa giải; kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hoá dịch vụ…

           Các đại biểu tại Buổi tập huấn cũng ghi nhận báo cáo hoạt động của Sở Công Thương Hà Nội và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hòa Bình và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của hai đơn vị. Trong đó, Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội và Hội BVQLNTD Hòa Bình đều thống nhất về tầm quan trọng của Quyết định 1997/QĐ-TTg cũng như quyết tâm trong việc thực thi Quyết định 1997/QĐ-TTg.

           Buổi tập huấn ghi nhận sự trao đổi và thảo luận sôi nổi từ các đại biểu đến từ các Sở, Ban, ngành. Sự kiện này được đánh giá đóng vai trò quan trọng trong công tác triển khai Quyết định 1997/QĐ-TTg, góp phần nâng cao năng lực cán bộ cũng như đảm bảo sự sát sao của Bộ Công Thương trong công tác triển khai Quyết định. Tiếp theo thành công của Buổi tập huấn ngày 27 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tổ chức Buổi tập huấn dành cho các tỉnh, thành khu vực phía Nam vào ngày 30 tháng 12 năm 2016 sắp tới./.

                                                                           (Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

 

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày