Úc ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia 11-04-2017

Úc ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 10/4/2017, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã công bố Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (Statement of essential facts) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép từ Việt Nam và Malaysia. Dữ kiện trọng yếu bao gồm các kết luận và khuyến nghị của ADC tính đến thời điểm hiện tại và được sử dụng để làm cơ sở cho Báo cáo cuối cùng của ADC. Cụ thể:

edf40wrjww2News:News_Content

            (i) Đối với chống trợ cấp:

            ADC đã xác định biên độ trợ cấp của các nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam từ 0% - 0,08%. Do các biên độ trợ cấp này đều thấp hơn mức tối thiểu (1%), nên ADC đề xuất hủy bỏ điều tra chống trợ cấp đối với nhôm ép nhập khẩu từ Việt Nam. Trong trường hợp đề xuất này được chấp thuận, ADC sẽ không đưa ra thêm bất cứ khuyến nghị nào về vấn đề này trong Báo cáo cuối cùng của ADC trình lên Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc vào hoặc trước ngày 24 tháng 5 năm 2017.

         Đối với Malaysia, ADC đã xác định biên độ trợ cấp là 3,24% cho các nhà sản xuất/xuất khẩu không hợp tác với cơ quan điều tra và không hủy bỏ điều tra đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu này.  

 (ii) Đối với chống bán phá giá:

 Biên độ bán phá giá nêu trong Dữ kiện trọng yếu tương tự với mức trong Thông báo điều chỉnh biên độ phá giá sơ bộ của ADC ban hành ngày 22/03/2017. Cụ thể:

Đối với Việt Nam, biên độ phá giá sơ bộ đối với các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra là từ 6,9% đến 17,5%. Biên độ phá giá cho các bị đơn không hợp tác là 34.9%.

Đối với Malaysia, ADC đề xuất hủy bỏ điều tra đối với một số nhà sản xuất/xuất khẩu hợp tác do nhận được biên độ phá giá ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu không hợp tác, biên độ phá giá vẫn được xác định ở mức 12,4%.   

ADC cũng xác định rằng nhôm ép phá giá từ Việt Nam và Malaysia gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất nội địa của Úc.

Theo quy định, các bên liên quan có thể gửi bình luận/bản đệ trình về Dữ kiện trọng yếu trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành, tức là không muộn hơn ngày 01/5/2017.                         

Báo cáo cuối cùng dự kiến được ADC ban hành vào hoặc trước ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Bản bình luận/đệ trình đối với Dữ kiện trọng yếu có thể gửi về email operations3@adcommission.gov.au; hoặc Fax: +61 3 8539 2499; hoặc gửi trực tiếp tới địa chỉ:

The Director - Operations 3

Anti-Dumping Commission

GPO Box 2013

Canberra ACT 2601

AUSTRALIA

Hướng dẫn về việc soạn thảo bình luận/bản đệ trình được đăng tại: www.adcommission.gov.au.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội

           Điện thoại: (04)222. 05012; Fax: (04)222.05003

                                               (Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày