Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) từ Việt Nam 18-04-2017

Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép dẫn dầu (OCTG) từ Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu – OCTG nhập khẩu từ Việt Nam cho giai đoạn từ ngày 25/02/2014 đến ngày 31/08/2015. Theo đó, DOC xác định mức thuế cuối cùng đối với công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam là 0.00% (tương tự mức thuế ở kết luận sơ bộ ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2016) và mức thuế suất toàn quốc vẫn giữ nguyên là 111.47%.

edf40wrjww2News:News_Content

            Trước đó, ngày 11 tháng 7 năm 2014, DOC đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nói trên với công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam là 24.22%. Theo quy định pháp luật chống bán phá giá Hoa Kỳ, căn cứ theo yêu cầu của các bên liên quan, mức thuế này sẽ được DOC tiến hành rà soát hành chính hàng năm để điều chỉnh mức áp dụng.

                Hiện nay vụ việc đang trong giai đoạn rà soát hành chính từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/8/2016.

       Xem thông tin chi tiết tại đây.

                                              (Phòng xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày