Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 13-04-2018

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và cách xây dựng nội dung phù hợp với pháp luật bảo vệ người tiêu dùng".

      Cục (CT&BVNTD) đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng và hoàn thiện Nghiên cứu nói trên. 

      Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 13/4/2018 đến trước 17h ngày 25/4/2018:  

Nộp trực tiếp tại:
      CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
      Bộ Công Thương 
      Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Nộp qua email đến địa chỉ:
      Chị Trần Diệu Loan – Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
      Email: loantd@moit.gov.vn
      Tel: 84-24- 22206058               Fax: 84-24-22205003   
         
Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
      1. Sơ yếu lý lịch 
      2. Đề xuất nghiên cứu
      3. Chi phí tiến hành nghiên cứu.

 Thông tin chi tiết xin tải tại đây.
 
  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày