Thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp 21-12-2018

Thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo Kỳ thi Kiến thức, pháp luật bán hàng Đa cấp, cụ thể như sau:

      1. Phòng Thi


     
      2. Tổ chức kỳ thi
      - Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian từ 90 - 120 phút).
      - Thời gian tổ chức:
      + Thí sinh tập trung tại phòng thi nghe phổ biến Quy chế thi: 8h30 ngày 29 tháng 12 năm 2018.
      + Thời gian thi: 9h00 ngày 29 tháng 12 năm 2018.
      - Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, số 193 phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
 
      - Thí sinh dự thi phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào phòng thi (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu).
      Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./. 
 Văn phòng
 
  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày