Mời tham dự Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh 13-03-2019

Mời tham dự Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Luật Cạnh tranh đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại phiên họp ngày 12 tháng 6 năm 2018, kỳ họp thứ V, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Nhằm triển khai Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã được giao xây dựng Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh để trình Chính phủ.

        Nhằm lấy ý kiến đóng góp của các Cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương tổ chức: Hội nghị lấy ý hiến về Dự thảo Nghị định Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh tại Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

        1. Thời gian: 14h00-17h00, Ngày 18 tháng 3 năm 2019.

        2. Địa điểm: Nhà Khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

        3. Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm.

        Cục CT&BVNTD kính mời Quý Cơ quan/Đơn vị/Doanh nghiệp cử đại diện tham dự Hội thảo. Xác nhận tham dự hội thảo xin gửi về Cục CT&BVNTD trước ngày 17 tháng 3 năm 2019 theo thông tin như sau:

        Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

        Anh Đỗ Văn Hùng; điện thoại 0983668857; Email: hungdv@moit.gov.vn

        Chị Trần Thị Thu Hà điện thoại 0983462162; Email: hattth@moit.gov.vn

        Hoặc có thể đăng ký trực tiếp qua form mẫu tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày