Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt 2 tháng 3 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh 15-03-2019

Danh sách thí sinh dự thi kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt 2 tháng 3 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

        Căn cứ Hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp của Quý Công ty cung cấp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo một số nội dung sau:

(1) Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp của các Công ty đăng ký dự kiểm tra đợt 2 tổ chức thi tháng 3 năm 2019 (Đăng tải trên trang web của Cục: http://www.vcca.gov.vn).

(2) Danh sách phòng thi, số báo danh của thí sinh (Đăng tải trên trên trang web của Cục: http://www.vcca.gov.vn)

(3) Tổ chức kỳ thi

- Hình thức thi: Thi tự luận (thời gian 120 phút)

- Thời gian tổ chức:

 

 

Thời gian thi

Thời gian phổ biến quy chế thi

Số báo danh dự thi

Đợt 1

Từ 9h00 đến 11h00 ngày 17 tháng 3 năm 2019

Từ 8h15 ngày 17 tháng 3 năm 2019

Từ số báo danh KT2-1 đến  KT2-327.

(Phòng thi số 1; Phòng thi số 2; Phòng thi số 3)

Đợt 2

Từ 14h00 đến 16h00 ngày 17 tháng 3 năm 2019

Từ 13h30 ngày 17 tháng 3 năm 2019

Từ số báo danh KT2-328 đến KT2-654.

(Phòng thi số 4; Phòng thi số 5; Phòng thi số 6)

Đợt 3

Từ 9h00 đến 11h00 ngày 18 tháng 3 năm 2019

Từ 8h15 ngày 18 tháng 3 năm 2019

Từ số báo danh KT2-655 đến KT2-981

(Phòng thi số 7; Phòng thi số 8; Phòng thi số 9)

- Địa điểm thi: Phòng số: 001;002;003 Lầu trệt – Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Ghi chú:

+ Thí sinh bắt buộc phải tập trung tại phòng thi để nghe phổ biến Quy chế thi.

+ Thí sinh dự thi bắt buộc phải xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào phòng thi (chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu); Trường hợp không xuất trình giấy tờ tùy thân không được vào phòng thi.

+ Thí sinh không được mang tài liệu, máy tính, điện thoại, các loại phương tiện thu phát thông tin vào phòng thi.

Trân trọng thông báo./.

        - Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo công ty.

        - Danh sách phòng thi.

        - Thông báo gửi doanh nghiệp.

        - Quy chế thi.

        - Nội quy thi.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày