"Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại điện tử" là chủ đề ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 12-11-2019

"Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại điện tử" là chủ đề ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2020

Ngày 15 tháng 3 đã chính thức trở thành "Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam" theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện này trong năm 2020, Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 8261/KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Năm năm 2020.

Trải qua 04 năm thực hiện với các chủ đề khác nhau, sự kiện này đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các cơ quan, tổ chức xã hội, giúp nâng cao nhận thức của mọi chủ thể về quyền lợi, nghĩa vụ cũng như cách thức kinh doanh, tiêu dùng hiệu quả.

          Trong bối cảnh các giao dịch thương mại điện tử ngày càng gia tăng, xu hướng giao dịch thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến, Bộ Công Thương đã chọn chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” nhằm triển khai sự kiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trong năm 2020. Đặc biệt, Bộ Công Thương sẽ lồng ghép sự kiện này với các hoạt động  triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          Toàn văn Kế hoạch xin xem tại đây.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày