Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” 30-12-2019

Năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tiến hành Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực tiễn áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở một số nước để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc triển khai áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chương trình khoan hồng lần đầu tiên được quy định trong Luật Cạnh tranh năm 2018.

Trong nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được coi là đạo luật cơ bản nhằm đảm bảo sự can thiệp kịp thời của Nhà nước trong việc khắc phục những khiếm khuyết của thị trường. Luật Cạnh tranh của Việt Nam lần đầu tiên được ban hành năm 2004 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2005. Tuy nhiên, đến nay việc thực thi luật này, đặc biệt là việc thực thi các quy định về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chưa thực sự hiệu quả, chưa phản ánh đúng thực tiễn kinh doanh và cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Trong nhiều trường hợp, mặc dù có sự nghi ngờ về việc thỏa thuận, bắt tay để nâng giá bán sản phẩm trong một số thị trường, tuy nhiên cơ quan cạnh tranh khó có thể thu thập được thông tin, chứng cứ cần thiết làm căn cứ để khởi xướng điều tra do các bên tham gia thỏa thuận luôn tìm cách che giấu hành vi vi phạm.

Trong bối cảnh hiện nay, việc áp dụng chương trình khoan hồng sẽ là một trong những giải pháp thiết yếu phục vụ cho công tác phát hiện, điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh thông qua đó, giúp tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật và chính sách cạnh tranh nói chung. Với ý nghĩa đó, Luật Cạnh tranh năm 2018 lần đầu tiên quy định về chương trình khoan hồng trong khi kinh nghiệm thực thi tại Việt Nam chưa có. Trong khi đó, chương trình khoan hồng đã được nghiên cứu, xây dựng và thực thi ở nhiều nước trên thế giới. Do vậy, đề tài “Áp dụng chương trình khoan hồng trong điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh: Kinh nghiệm của một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” sẽ góp phần tác động nâng cao năng lực thực thi của cơ quan cạnh tranh, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Nhà nước, tiết kiệm ngân sách quốc gia.

Báo cáo tổng hợp xin vui lòng download tại đây  (Link đính kèm)

Báo cáo tóm tắt xin vui lòng download tại đây  (Link đính kèm)

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

 Phòng Điều tra hành vi hạn chế cạnh tranh cạnh tranh

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày