Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam 18-04-2017

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam

edf40wrjww2News:News_Intro
Cục Quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam như sau:

edf40wrjww2News:News_Content

      - Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp: Số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: PRAVETE HUTTAKONG.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 042/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 20 tháng 4 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 03 ngày 08 tháng 11 năm 2016.

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty chấm dứt hoạt động và thực hiện thủ tục giải thể Công ty.

- Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: trên toàn quốc.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 10 tháng 4 năm 2017.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: LÊ THỊ PHƯƠNG, chức vụ: Kế toán, Điện thoại: 0989 114 386, Fax: 043. 974 1589, Email: lephuong.kangzen@gmail.com.

- Thông tin liên hệ tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp:

+ Tại Hà Nội, Điện Biên, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng: Người liên hệ: LÊ THỊ PHƯƠNG; Địa chỉ: Số 258 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Chức vụ: Kế toán; Điện thoại: 0962 138 832; Fax: 043. 974 1589; Email: lephuong.kangzen@gmail.com.

+ Tại Quảng Bình: Người liên hệ: HOÀNG NGỌC CHUNG; Địa chỉ: Thôn Thuận Tiến, Xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình; Điện thoại: 0963 871 333.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Kangzen - Kenko Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật (nếu có).

Người tham gia bán hàng đa cấp (nếu có) có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp có thể gửi trực tiếp tới Công ty hoặc Cục QLCT để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

     Cục QLCT thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày