Thông báo về việc thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp 16-01-2019

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Sen Việt Group, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, Công ty TNHH Perfect Global Việt Nam và Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

  Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo thay đổi thông tin danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường Xuân, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Sen Việt Group, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, Công ty TNHH Perfect Global Việt  Nam và Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Hồ sơ thông báo đã được Cục CT&BVNTD cập nhật vào cơ sở dữ liệu của từng doanh nghiệp trên website của Cục: 
www.vcca.gov.vn.
Cục CT&BVNTD xin thông báo để các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và theo dõi.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày