Phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp 28-05-2007

edf40wrjww2News:News_Intro
Thông tư 19/2005/TT-BTM ngày 8/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 110 ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC, chủ yếu liên quan đến thủ tục đăng ký tổ chức BHĐC tại các Sở Thương mại, Sở Thương mại - Du Lịch (TM-DL).

edf40wrjww2News:News_Content

Thông tư 19/2005/TT-BTM ngày 8/11/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 110 ngày 24/8/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động BHĐC, chủ yếu liên quan đến thủ tục đăng ký tổ chức BHĐC tại các Sở Thương mại, Sở Thương mại - Du Lịch (TM-DL).

Thông tư 19 quy định, khi doanh nghiệp BHĐC phát triển mạng lưới bán hàng ra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà doanh nghiệp không đặt trụ sở chính, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Thương mại, Sở TM-DL của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó. Việc thông báo này được thực hiện theo mẫu Thông báo tổ chức BHĐC ban hành kèm theo thông tư này.

Theo báo cáo của các Sở, tới nay đa số các Sở đều đã nhận được thông báo tổ chức BHĐC của các doanh nghiệp đăng ký BHĐC tại địa phương khác. Qua thống kê cho thấy các doanh nghiệp BHĐC đăng ký và đặt trụ sở hoạt động chính chủ yếu ở hai trung tâm Hà Nội và TP. HCM. Tại các địa bàn khác, hoạt động của các doanh nghiệp chủ yếu dưới hình thức phát triển mạng lưới, theo đó doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo với Sở Thương mại, Sở TM-DL tại địa phương nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính. Các địa phương có nhiều doanh nghiệp thông báo tổ chức BHĐC nhất là Hà Nội, TP.HCM,  Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng. Một số địa bàn vùng sâu vùng xa, thời gian qua không có hoạt động BHĐC như Cao Bằng, Tuyên Quang, Gia Lai.

Về phía các doanh nghiệp BHĐC, các doanh nghiệp có phạm vi hoạt động rộng nhất bao gồm Công ty TNHH Thương mại Lô Hội, Công ty Cổ phần Sinh Lợi, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Vĩnh Nhật Quang, Công ty TNHH Tầm Nhìn Việt Nam, Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy và Công ty TNHH Mỹ phẩm Avon (Việt nam). Trong số này, Công ty Sinh Lợi sau khi bị thu hồi Giấy đăng ký tổ chức BHĐC đã bị yêu cầu chấm dứt hoạt động tại các địa phương trên toàn quốc.

Trong số các doanh nghiệp BHĐC báo cáo hoạt động với cơ quan quản lý địa phương theo yêu cầu của Nghị định 110, Công ty TNHH Lô Hội có quy mô lớn nhất với số lượng người tham gia lên đến 135.779 người và doanh thu tính đến 31/12/2006 là 134,5 tỷ đồng, kinh doanh 73 mặt hàng thuộc 3 ngành hàng: mỹ phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày