Một số hoạt động về quản lý hoạt động BHĐC của Cục Quản lý cạnh tranh năm 2006 29-05-2007

Một số hoạt động về quản lý hoạt động BHĐC của Cục Quản lý cạnh tranh năm 2006

edf40wrjww2News:News_Intro
Sau khi Nghị định 110 và Thông tư 19 được ban hành cuối năm 2005, Cục Quản lý cạnh tranh đã tích cực triển khai thực thi các quy định về quản lý hoạt động BHĐC.

edf40wrjww2News:News_Content

Sau khi Nghị định 110 và Thông tư 19 được ban hành cuối năm 2005, Cục Quản lý cạnh tranh đã tích cực triển khai thực thi các quy định về quản lý hoạt động BHĐC. Nhận thức được tính chất phức tạp của hoạt động BHĐC, Cục đã tăng cường phối hợp với các Sở TM, TMDL tại các địa phương thông qua nhiều hình thức như văn bản, điện thoại, email … để theo dõi cập nhật diễn biến thực tế, hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật về BHĐC thống nhất trên toàn quốc, phổ biến kinh nghiệm quản lý của một số địa phương trọng điểm… nâng cao hiệu quả quản lý.

Một số các hoạt động cụ thể về quản lý hoạt động BHĐC do Cục thực hiện trong năm 2006 như sau:

-  Phối hợp với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Vụ Pháp chế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận kinh doanh cho các doanh nghiệp BHĐC kinh doanh thực phẩm chức năng theo yêu cầu của Sở Thương mại TP.HCM;

-  Phối hợp với Cục Quản lý thị trường xây dựng nội dung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHĐC trong khuôn khổ Nghị định sửa đổi Nghị định 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại;

-  Phối hợp với Sở Thương mại TP.HCM trong việc xử lý vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Sinh Lợi;

-  Tổ chức các khoá tập huấn nghiệp vụ về quản lý hoạt động BHĐC cho các Sở TM, TMDL Nghệ An, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế...

-  Xuất bản một số tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến quản lý BHĐC.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày