Khóa đào tạo “Kỹ năng điều tra các thảo thuận hạn chế cạnh tranh” tại Hải Phòng 17-01-2014

Khóa đào tạo “Kỹ năng điều tra các thảo thuận hạn chế cạnh tranh” tại Hải Phòng

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ ngày 06 – 08 tháng 01 năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp với Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và Cục Chống độc Quyền - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng điều tra các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh” tại Hải Phòng. Khóa đào tạo nhằm mục đích tăng cường năng lực của các cán bộ làm việc trong lĩnh vực cạnh tranh của Việt Nam.

edf40wrjww2News:News_Content

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành các hành vi thỏa thuận với nhau để hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Thực tế cho thấy, các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đang diễn ra ngày càng đa dạng và tinh vi hơn. Yêu cầu này đòi hỏi các cán bộ công tác trong lĩnh vực cạnh tranh tại Việt Nam cần nhanh chóng nâng cao năng lực, kỹ năng để kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh góp phần duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Hoa Kỳ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới ban hành và thực thi các quy định pháp luật để kiểm soát các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Việc phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là ưu tiên hang đầu của các cơ quan cạnh tranh Hoa Kỳ trong những năm vừa qua. Tại khóa đào tạo, các chuyên gia của Hoa Kỳ đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác điều tra các vụ việc thực tiễn, hướng dẫn sử dụng các công cụ để thu thập chứng cứ chứng minh một thỏa thuận gây hạn chế cạnh tranh cũng như giới thiệu các các biện pháp xử lý vi phạm mà Hoa Kỳ đang sử dụng. Các chuyên gia cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò và tầm quan trọng của chương trình khoan dung và hợp tác quốc tế trong điều tra các vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Bên cạnh việc lắng nghe những kinh nghiệm thông qua các bài trình bày của các chuyên gia Hoa Kỳ, các cán bộ tham dự cũng được tham gia nghiên cứu, phân tích các vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh điển hình ở Hoa Kỳ đồng thời trao đổi, thảo luận về quan điểm cũng như hình thức xử lý theo các quy định hiện hành tại Việt Nam.

Với sự tham gia của các cán bộ từ Cục Quản lý cạnh tranh, giảng viên các trường đại học, Tòa án nhân dân tối cao, khóa đào tạo là cơ hội để các cán bộ có liên quan chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm dưới những góc độ khác nhau trong công tác thực thi pháp luật cạnh tranh nói chung và thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nói riêng.

(Phòng Hợp tác quốc tế – Cục Quản lý cạnh tranh)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày