Khóa Đào Tạo " Các qui định về Luật chống bán phá giá, chống trợ cấp của Hoa Kỳ và những yêu cầu tuân thủ" 31-03-2008

edf40wrjww2News:News_Intro
Các chuyên gia của Vụ Quản lý nhập khẩu, DOC sẽ trình bày, giới thiệu tổng quan về quy trình và thủ tục xử lý các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại Hoa Kỳ; Các khía cạnh cụ thể trong quá trình điều tra các vụ kiện trống bán phá giá và chống trợ cấp.

edf40wrjww2News:News_Content
  • Tags:

Các tin khác

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày