Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực cạnh tranh (Tập trung kinh tế) 10-04-2018

Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu trong lĩnh vực cạnh tranh (Tập trung kinh tế)

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Nghiên cứu kinh nghiệm quốc về các quy định kiểm soát tập trung kinh tế để xây dựng hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định về tập trung kinh tế trong Luật cạnh tranh (sửa đổi) của Việt Nam".

 Cục (CT&BVNTD) đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng và hoàn thiện Nghiên cứu nói trên.  

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 10/4/2017 đến trước 17h ngày 25/4/2018:  

Nộp trực tiếp tại:

 CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG – BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Nộp qua email đến địa chỉ:

Anh Tiêu Quang Khánh – Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế

      Email: khanhtiq@moit.gov.vn

      Tel: 84-24- 38262551               Fax: 84-24-22205003           

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch

2. Đề xuất nghiên cứu

3. Chi phí tiến hành nghiên cứu.

            Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày