Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Khang Lợi Thái 13-11-2018

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Khang Lợi Thái

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Khang Lợi Thái như sau:

      - Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Khang Lợi Thái 

      - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 060/QLCT-GCN Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2015.

      - Địa chỉ trụ sở chính: A6/D11 + A7/D11, ngõ 84 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

      - Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Công ty ngừng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

      - Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 14 tháng 11 năm 2018.

      - Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Huỳnh Vĩnh Lợi; Chức vụ: Giám đốc; Điện thoại: 0961667566; Email: klt.pro2017@gmail.com

      - Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: không có. 

      Công ty TNHH Khang Lợi Thái có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.
       Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.
 
  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày