Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Quốc tế G10. 17-04-2019

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Quốc tế G10.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10.

- Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ G10

 - Địa chỉ trụ sở chính: nhà Q7, ngách 495/7 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

  - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 043/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày 05 tháng 5 năm 2015, cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 04 ngày 26 tháng 10 năm 2017.

 - Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

 - Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 02 tháng 2 năm 2019

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Người liên hệ: Nguyễn Văn Quân

Chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Điện thoại: 0914368999

Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Không có.

Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại quốc tế G10 có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày