Thông báo về đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Khang Lợi Thái 17-04-2019

Thông báo về đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Khang Lợi Thái

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã có thông báo số 463/TB-QLCT về việc tiếp nhận Hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Khang Lợi Thái. Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Công ty TNHH Khang Lợi Thái đã nộp hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ theo quy định.

 Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục CT&BVNTD thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Khang Lợi Thái như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp: Công ty TNHH Khang Lợi Thái

- Địa chỉ trụ sở chính: A6/D11+A7/D11 ngõ 84 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: Huỳnh Vĩnh Lợi.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 060/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục CT&BVNTD) – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 30 tháng 11 năm 2015.

2. Đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Thông tin liên hệ:

Huỳnh Vĩnh Lợi - Đại diện theo pháp luật của Công ty – Chức vụ: Giám đốc. Điện thoại:0961667566.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương đăng tải thông tin nêu trên, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc Công ty TNHH Khang Lợi Thái chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày