Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho nghiên cứu “Báo cáo đề xuất phương án xây dựng mô hình Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia” 09-04-2019

Trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) dự kiến sẽ xây dựng "Báo cáo đề xuất phương án xây dựng môhình Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia".

Cục (CT&BVNTD) đang tiến hành tuyển chuyên gia tư vấn trong nước phối hợp với Cục tham gia xây dựng Nghiên cứu nói trên.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 10/4/2019 đến trước 17h ngày 23/4/2019:  

Nộp trực tiếp tại:                                                                 

               VĂN PHÒNG - CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG

      Bộ Công Thương

      Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Hoặc nộp qua email đến địa chỉ:

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

      Email: vcca@moit.gov.vn

      Tel: 84-24- 222.05.002            Fax: 84-24-222.05.003   

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch

2. Đề xuất nghiên cứu

3. Chi phí tiến hành nghiên cứu.

 

Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày