Ban hành Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg 15-08-2019

Ban hành Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 08 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Quyết định 25/2019/QĐ-TTg).

            Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019, nhóm dịch vụ bảo hiểm nhân thọ không còn thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.            

               Trong hơn 3 năm triển khai Quyết định 35/2015/QĐ-TTg, về cơ bản các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp hiện đang kinh doanh trên thị trường đều đã thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD).

Quá trình xử lý hồ sơ, Cục CT&BVNTD nhận thấy một số hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các doanh nghiệp khi đăng ký còn tồn tại những nội dung chưa phù hợp với Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đã yêu cầu các doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Về cơ bản, các doanh nghiệp khi được yêu cầu đều đã chấp hành nghiêm túc việc sửa đổi, bổ sung và đã được Cục CT&BVNTD chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng cho các sản phẩm khác nhau.

Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD lưu ý như sau:

1. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ chủ động cập nhật, nghiên cứu các quy định pháp luật hiện  hành, xây dựng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giao kết với người tiêu dùng phù hợp với các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Người tiêu dùng cần chủ động nâng cao ý thức đọc, tìm hiểu kỹ các thông tin và nội dung của hợp đồng trước khi tiến hành ký kết nhằm tự bảo vệ mình trong các giao dịch tài chính.

 3. Trường hợp có thắc mắc hay vấn đề phát sinh liên quan, người tiêu dùng và doanh nghiệp có thể liên hệ tới Cục CT&BVNTD qua email: vcca@moit.gov.vn hoặc liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ tiêu dùng (miễn phí) 1800.6838 để được tư vấn, hỗ trợ./.

              Quyết định 25/2019/QĐ-TTg tải tại đây.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày