Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản công bố Báo cáo “Rà soát luật cạnh tranh với pháp luật chuyên ngành” 08-07-2014

Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản công bố Báo cáo “Rà soát luật cạnh tranh với pháp luật chuyên ngành”

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ khi chính thức có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2005, Luật Cạnh tranh đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật cạnh tranh cũng gặp phải nhiều khó khăn, một phần do có sự mâu thuẫn, chồng chéo và thậm chí là những lỗ hổng và khoảng cách pháp lý so với pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực cụ thể.

edf40wrjww2News:News_Content

Để rà soát và phân tích những xung đột của Luật cạnh tranh và pháp luật chuyên ngành, Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hoàn thành và xuất bản Báo cáo “Rà soát luật cạnh tranh với pháp luật chuyên ngành”. Trên cơ sở các phân tích đó, Báo cáo còn đưa ra những khuyến nghị về việc sửa đổi bổ sung Luật Cạnh tranh hay pháp luật chuyên ngành nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực thi.

Các văn bản pháp luật được đưa ra so sánh và phân tích trong Báo cáo bao gồm: Luật Doanh nghiệp; Luật Viễn thông; Luật Chứng khoán; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Đấu thầu; Luật Dược; Luật giá; Luật Ngân hàng; Luật Hàng không dân dụng; Luật Đầu tư; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật phá sản; Luật Xây dựng;Luật Hàng hải; Luật Quảng cáo; Luật Điện lực; Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khoáng sản; Luật Xử lý các vi phạm hành chính; Luật Thương mại.

Tải Báo cáo: tiếng Anh | tiếng Việt

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày