Hội nghị cạnh tranh ASEAN (ACC) lần thứ 4: Xây dựng nền tảng thực thi hiệu quả luật và chính sách cạnh tranh 31-07-2014

Hội nghị cạnh tranh ASEAN (ACC) lần thứ 4: Xây dựng nền tảng thực thi hiệu quả  luật và chính sách cạnh tranh

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 17 & 18 tháng 07 năm 2014, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác của Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN, Úc và Newzealand (AANZFTA), Bộ Tư pháp Philippines và Ban thư ký ASEAN đã phối hợp tổ chức Hội nghị cạnh tranh ASEAN (ACC) lần thứ 4 với chủ đề “Xây dựng nền tảng thực thi hiệu quả luật và chính sách cạnh tranh trong khu vực”.

edf40wrjww2News:News_Content

Hội thảo đã quy tụ sự tham gia của chuyên gia cạnh tranh đến từ các nước trong khu vực ASEAN, Úc, Newzealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU, và các tổ chức quốc tế khác như UNCTAD và OECD. Hội thảo năm nay hướng đến mục tiêu xây dựng cơ chế chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các nước ASEAN trong quá trình hoàn thiện việc thực thi luật cạnh tranh và các luật liên quan, đồng thời xây dựng chính sách cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh khoảng cách phát triển của các nước ASEAN tương đối lớn.

(Nguồn: Ảnh do Ban thư ký ASEAN cung cấp)

Nổi bật tại Hội nghị, các chuyên gia trong lĩnh vực cạnh tranh đã chia sẻ kinh nghiệm về hoạch định chiến lược đối với khu vực công và khu vực doanh nghiệp. Đối với nhóm cơ quan điều tiết ngành, đại diện của các cơ quan cạnh tranh phát triển như Singapore, Nhật Bản, Mỹ và Úc đã trình bày các cách tiếp cận mới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong quá trình thực thi Luật và chính sách cạnh tranh. Đối với nhóm doanh nghiệp, đại diện của một số công ty Luật cũng như cộng đồng doanh nghiệp đã cập nhật về các hành vi phản cạnh tranh trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới cũng như chia sẻ khó khăn trong quá trình điều chỉnh hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh.      

Đại diện của cơ quan cạnh tranh Việt Nam – Cục QLCT đã tham gia trình bày tại hai phiên của Hội nghị về chia sẻ kinh nghiệm thực thi luật cạnh tranh tại các nước ASEAN và đóng góp ý tưởng về phương hướng phát triển sắp tới cho Nhóm chuyên gia về cạnh tranh ASEAN (AEGC) sau năm 2015.

Hội nghị cạnh tranh ASEAN được tổ chức thường niên và luân phiên tại các nước thành viên ASEAN. Dự kiến Hội nghị lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2015.

(Nguồn: Phòng HTQT)

 

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày