Cục Quản lý cạnh tranh đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất về bảo vệ người tiêu dùng ASEAN tại Hà Nội 18-12-2014

Cục Quản lý cạnh tranh đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ nhất về bảo vệ người tiêu dùng ASEAN tại Hà Nội

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 8 – 9 tháng 12 năm 2014, Cục Quản lý cạnh tranh phối hợp cùng Ban Thư ký ASEAN vinh dự tổ chức Hội nghị Bảo vệ người tiêu dùng ASEAN lần thứ nhất tại Hà Nội với chủ đề “Tăng cường đối thoại về bảo vệ người tiêu dùng cho khu vực ASEAN ”. Hội nghị, có sự tham gia của đại diện cơ quan bảo vệ người tiêu dùng các nước ASEAN, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và các tổ chức quốc tế liên quan khác như Người tiêu dùng quốc tế (CI), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD).

edf40wrjww2News:News_Content

Hội nghị đã tạo ra một diễn đàn để đại diện các nước chia sẻ kinh nghiệm thực thi pháp luật liên quan đến các khía cạnh của công tác bảo vệ người tiêu dùng như: Giao dịch tài chính, an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng, giao dịch thương mại điện tử, phát triển cơ chế giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng…

Hiện nay, dân số ASEAN khoảng 600 triệu người và hứa hẹn đây là một thị trường tiềm năng tiêu dùng. Tuy nhiên đi kèm với đó là thách thức trong cơ chế hợp tác để giải quyết vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng ASEAN. Tại Hội nghị, các quốc gia cũng đã cùng nhau thống nhất ngoài việc cần nâng cao năng lực thực thi luật và chính sách người tiêu dùng các nước thì việc xây dựng một cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa các nước cũng rất quan trọng, đặc biệt là khi hình thành Cộng đồng chung các quốc gia ASEAN vào năm 2015.

Năm tới đây, Thái Lan sẽ là nước chủ nhà cho Hội nghị bảo vệ người tiêu dùng ASEAN lần thứ hai dự kiến vào tháng 12 năm 2015.

(Phòng Hợp tác quốc tế – Cục Quản lý cạnh tranh)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày