Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức đoàn công tác về bảo vệ người tiêu dùng tại Nhật Bản 13-02-2015

Cục Quản lý cạnh tranh tổ chức đoàn công tác về bảo vệ người tiêu dùng tại Nhật Bản

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ ngày 18 tháng 01 đến ngày 01 tháng 2 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh đã tổ chức đoàn khảo sát tìm hiểu về công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Nhật Bản. Tại đây, đoàn công tác đã làm việc trực tiếp với các chuyên gia đến từ Cục Bảo vệ người tiêu dùng (Consumer Affairs Agency – CAA), Trung tâm Giải quyết các vấn đề của người tiêu dùng (National Consumer Affaifs Agency – NCAC) và các giảng viên của các trường đại học lớn tại Nhật Bản và quan sát cũng như học hỏi kinh nghiệm quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng.

edf40wrjww2News:News_Content

1. Hệ thống cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Nhật Bản

Nhật Bản có một hệ thống cơ quan bảo vệ người tiêu dùng bao gồm nhiều cơ quan khác nhau, có sự phối hợp liên tục chặt chẽ để giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu dùng, trong đó CAA đóng vai trò đầu não, thực hiện những nhiệm vụ chính cụ thể như sau:

-   Quản lý và thực thi pháp luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng;

-   Tập trung điều tra và phân tích thông tin liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng;

-   Cung cấp thông tin và cảnh báo trên toàn quốc về các vấn đề tiêu dùng;

-   Yêu cầu các bộ/ngành thực thi các biện pháp nhằm nâng cao quyền người tiêu dùng;

-   Thiết lập và đề xuất lên chính phủ chiến lược liên quan đến thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bên cạnh CAA, Ủy ban Người tiêu dùng (Consumer Commission) là một cơ quan độc lập, đưa ra các kiến nghị với CAA và khuyến cáo với Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng.

Phối hợp với CAA trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng là NCAC. Đây là cơ quan thực thi mang tính nòng cốt, thực hiện vai trò tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, kiểm định sản phẩm, thu thập phân tích và cung cấp thông tin, truyền thông. NCAC tiếp nhận khiếu nại hàng ngày từ người tiêu dùng, với hệ thống nhân lực dồi dào và đảm nhiệm công việc trong tất cả các ngày, bao gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ. NCAC phối hợp chặt chẽ với các tổ chức người tiêu dùng được công nhận, gửi yêu cầu tới các doanh nghiệp và cung cấp thông tin cho người tiêu dùng một cách nhanh chóng nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đoàn công tác đã có cơ hội khảo sát trực tiếp trung tâm giải quyết khiếu nại của NCAC, cách thức các tư vấn viên trả lời và giải quyết yêu cầu, thắc mắc của người tiêu dùng. Ngoài ra, NCAC còn có các phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin rất đa dạng. Tài liệu tuyên truyền tại đây được phổ biến dưới nhiều hình thức, sinh động và dễ ghi nhớ đối với cả người lớn và trẻ em.

Bên cạnh CAA, NCAC và Ủy ban người tiêu dùng, các cơ quan khác như Ủy ban an toàn thực phẩm và các bộ/ngành tại Nhật Bản cũng tham gia tích cực vào công tác bảo vệ người tiêu dùng.

2. Hệ thống pháp luật bảo vệ người tiêu dùng tại Nhật Bản

Nhật Bản có một hệ thống pháp luật chặt chẽ, bao phủ hầu hết tất cả các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng, bao gồm pháp luật bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật chuyên ngành. Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng bao gồm 02 Luật: Luật Hợp đồng người tiêu dùng và Luật Giao dịch đặc thù.

Luật Hợp đồng người tiêu dùng được xây dựng dựa trên bối cảnh có hiện tượng “chênh lệch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc nắm bắt thông tin và thế đàm phán”, với mục đích bảo hộ lợi ích của người tiêu dùng, là kim chỉ nam để giải quyết rắc rối phát sinh về hợp đồng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các điều khoản của Luật điều chỉnh các điều khoản không chính đáng trong hợp đồng, vô hiệu lực điều khoản miễn trách nhiệm , điều khoản dự định bồi thường do việc hủy bỏ hợp đồng người tiêu dùng.

Luật Giao dịch đặc thù bao gồm các điều khoản quy định và điều chỉnh các hình thức bán hàng đặc biệt, thường gây nhầm lẫn và các vấn đề phát sinh khác cho người tiêu dùng. Luật quy định rõ ràng về các hình thức thương mại đặc biệt, các điều khoản quy định về hành vi, xử lý hành chính và quy định dân sự. Các hình thức giao dịch đặc thù được quy định tại Luật bao gồm:

-   Bán hàng tận cửa

-   Bán hàng từ xa

-   Bán hàng bằng cách chào mời qua điện thoại

-   Bán hàng đa cấp

-   Cung cấp dịch vụ liên tục nhất định (dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ lớp ngoại ngữ, dịch vụ trường dạy thêm, phòng học máy tính, dịch vụ làm mối)

-   Bán hàng lôi kéo bằng cách cung cấp công việc

-   Mua hàng tận nhà (bắt ép người tiêu dùng bán đồ)

3. Vai trò của công tác bảo vệ người tiêu dùng

Bên cạnh kiến thức chuyên môn của các chuyên gia tại CAA và NCAC, đoàn công tác còn được tham dự những bài giảng của các giảng viên đến từ các trường đại học lớn tại Nhật Bản với nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ người tiêu dùng. Thông qua lịch sử phát triển kinh tế của Nhật Bản, các giảng viên đã cho thấy một nền kinh tế luôn có một thời điểm phát triển bùng nổ nhưng không bền vững, nguyên nhân do Chính phủ chỉ chú trọng đến phát triển kinh tế mà không quan tâm đến bảo vệ người tiêu dùng. Vì vậy, bảo vệ người tiêu dùng chính là chìa khóa cho một nền kinh tế phát triển mạnh, bền vững và lâu dài. Một khi quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo, sức mua sẽ tăng lên nhiều và nhanh, người tiêu dùng hài lòng và sẵn sàng sử dụng lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp. Mặc khác, nâng cao quyền lợi người tiêu dùng chính là một trong những phương thức cạnh tranh lành mạnh nhất của doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, công bằng và lâu dài.

Qua chuyến khảo sát này, các cán bộ tham dự đã được các chuyên gia của CAA, NCAC và các trường đại học phổ biến kiến thức về hệ thống cơ quan và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như tầm quan trọng của công tác bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh thúc đẩy kinh tế phát triển. Ngoài ra, việc cùng nhau chia sẻ những thực tại và kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giúp các cán bộ tham dự có một cái nhìn sâu sắc về công tác này tại Nhật Bản cũng như nâng cao hiệu quả tại Việt Nam.

(Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày