Hội thảo “Kinh nghiệm thực thi pháp luật cạnh tranh của Úc” tổ chức tại Thành phố Hải Phòng 15-09-2015

Hội thảo “Kinh nghiệm thực thi pháp luật cạnh tranh của Úc” tổ chức tại Thành phố Hải Phòng

edf40wrjww2News:News_Intro
Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 8 năm 2015, Cục Quản lý cạnh tranh đã phối hợp với Cơ quan Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc (ACCC) tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm thực thi pháp luật cạnh tranh của Úc” tại Thành phố Hải Phòng. Hội thảo được chủ trì bởi Ông Trần Anh Sơn- Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Việt Nam. Tham dự Hội thảo còn có: PGS.Ts. Tăng Văn Nghĩa, Trưởng khoa Sau đại học - Đại học Ngoại Thương Hà Nội; ông Marcus Brezzi, Trưởng bộ phận thực thi pháp luật cạnh tranh, ACCC; ông Tim Grimwade, Trưởng bộ phận Tư pháp và Kinh tế, ACCC và các đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan khác.

edf40wrjww2News:News_Content

Hội thảo tập trung vào những nội dung cụ thể như sau:

- Tầm quan trọng của Luật cạnh tranh: Bên cạnh những lợi ích như duy trì sự đa dạng của cấu trúc thị trường, gia tăng năng suất lao động và cải tiến, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, tốt cả về chất lượng và giá cả, quá trình cạnh tranh còn tiểm ẩn những hạn chế như: mất cân đối thị trường, sự hình thành của vị trí thống lĩnh, độc quyền và các hành vi phản cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Do vậy, Luật cạnh tranh là cần thiết để tạo ra cơ chế và môi trường thích hợp cho tiến bộ, phát triển, đồng thời ngăn chặn sự bóp méo thị trường và tạo cơ sở pháp lý cho những doanh nghiệp hoạt động trên thị trường.

- Xây dựng cơ quan cạnh tranh: Tại Phiên làm việc này, các đại biểu đã phân tích và so sánh hệ thống cơ quan quản lý cạnh tranh tại Úc và Việt Nam. Các đại biểu thống nhất rằng để bảo đảm hiệu quả của cơ quan cạnh tranh, các nhà hoạch định chính sách đều phải giải quyết 3 vấn đề như sau: (i) Tại sao cần phải điều chính; (ii) Các quy tắc điều chỉnh nên được thiết kế ra sao; (iii) Các thiết chế thực thi nên được thiết kế như thế nào để có thể hỗ trợ cơ chế nêu trên.

- Điều tra, xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh: Các công cụ ngăn chặn và xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh bao gồm phạt tiền, biện pháp xử lý phạt bổ sung và khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, một số nước trên thế giới bao gồm Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản… áp  dụng chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với cartel (chính sách khoan dung). Chính sách này cho phép miễn trừ trách nhiệm đối với những bên hỗ trợ cơ quan quản lý cạnh tranh trong quá trình điều tra. Ví dụ, tại Úc, tổng cộng từ tháng 9/2005 đến 3/2015, đã có 163 doanh nghiệp tìm đến ACCC để xin hưởng miễn trừ.

- Rà soát đối với quản lý tập trung kinh tế: Trong quá trình điều tra các vụ việc liên quan đến tập trung kinh tế, cơ quan cạnh tranh cần nhấn mạnh các nguyên tắc: tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của ACCC, tính công bằng về thủ tục, dựa trên bằng chứng, tính nhất quán và chắc chắn, tính linh hoạt, tính kịp thời, tính bảo mật.

- Các biện pháp xử lý vụ việc cạnh tranh:  Các đại biểu thống nhất rằng mục đích của các biện pháp xử lý cạnh tranh là nhằm chấm dứt hành vi vi phạm và các tác động phản cạnh tranh do hành vi mang lại; ngăn chặn việc tái phạm và khôi phục khả năng cạnh tranh của thị trường. Ngoài ra, đại diện Cục QLCT cũng nhấn mạnh để có thể xử lý tốt các vụ việc cạnh tranh, cần có cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý ngành và cơ quan cạnh tranh nhằm giám sát hoạt động cạnh tranh trên thị trường.

Kết thúc Hội thảo, đại diện Cục QLCT và ACCC một lần nữa khảng định vai trò quan trọng của việc thực thi pháp luật cạnh tranh đối với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế để cạnh tranh tốt hơn trong môi trường kinh doanh quốc tế. Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của các đại biểu tham dự.                                               

  (Phòng Hợp tác quốc tế – Cục Quản lý cạnh tranh)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày