Braxin thông báo việc thay đổi biên độ thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm lốp cao su xe máy của các công ty Việt Nam xuất khẩu vào Braxin 31-03-2014

Braxin thông báo việc thay đổi biên độ thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm lốp cao su xe máy của các công ty Việt Nam xuất khẩu vào Braxin

edf40wrjww2News:News_Intro
Ngày 28 tháng 3 năm 2013, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Braxin về việc ngày 19 tháng 02 năm 2013, Ban Ngoại Thương – Cục Phòng vệ Thương Mại Braxin thông báo việc thay đổi biên độ thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm lốp cao su xe máy của các công ty Việt Nam xuất khẩu vào Braxin (nghị quyết CAMEX số 9).

edf40wrjww2News:News_Content

 Một số thông tin liên quan đến vụ việc như sau:

1.  Ngày khởi xướng điều tra: Ngày 18 tháng 6 năm 2012

2. Mặt hàng bị kiện: sản phẩm lốp cao su được dùng cho xe máy, có đường rãnh chéo.

3.  Mã HS:  4011.40.00

4.  Nguyên đơn: Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe quốc gia (ANIP)

5. Nước tham chiếu: Thái Lan (tính giá xuất khẩu của Thái Lan sang Hoa Kỳ)

6. Giai đoạn điều tra: Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011

7. Giai đoạn tính toán thiệt hại: Từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 6 năm 2011

            8. Nội dung cơ bản của việc thay đổi biên độ thuế như sau:

NƯỚC

CÁC NHÀ SẢN XUẤT/XUẤT KHẨU

THAY ĐỔI BIÊN ĐỘ THUẾ

Việt Nam

Công ty TNHH Good Time Rubber

1,80 USD/Kg xuống còn 0,78 USD/Kg

Công ty TNHH Kenda Rubber Việt Nam

1,80 USD/Kg xuống còn 0,78 USD/Kg

Công ty TNHH Link Fortune Tyre Tube

1,80 USD/Kg lên 7,79 USD/Kg

           Trước đó ngày 19/12/2013, Braxin đã ban hành kết luận cuối cùng về vụ việc điều tra và áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nói trên.

(Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài)

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày